Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tym, że 31 sierpnia 2022 r. odeszła od nas

Ewa Bosy

Przewodnicząca Okręgowej Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, członek Krajowej Rady PIIB,
delegatka na Krajowe Zjazdy PIIB

 

 

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

składa

 Mariusz Dobrzeniecki

Prezes Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w sobotę 3 września o godz. 10:30 na cmentarzu komunalnym w Sulechowie.
Msza święta zostanie odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki w Sulechowie o godz. 8:00.