Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów odbywa się już po raz siódmy. Termin przesyłania zgłoszeń to 31 października 2022 r.

 

Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów jest organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Jego celem jest wyróżnienie przyszłych liderów branży oraz promocja zawodu inżyniera konsultanta. Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy młodzi inżynierowie, czyli osoby aktywne zawodowo, które w 2022 r. nie mają ukończonego 40 roku życia. Członkostwo w SIDiR nie jest wymagane.

 

Krajowy Konkurs dla Młodych Profesjonalistów przewidziany jest dla osób, które uczestniczyły lub uczestniczą w realizacji nowatorskich i ciekawych projektów w zakresie swojej specjalności.

Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez kapitułę konkursową złożoną z wybitnych polskich inżynierów, inżynierów konsultantów, naukowców oraz członków Zarządu SIDiR.

Patronem honorowym konkursu jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa, patronem wspierającym – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, a patronem naukowym – Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

Najlepsza praca konkursowa zostanie nagrodzona kwotą 5000 zł. Ponadto nagrodzona praca będzie miała zagwarantowany udział w przyszłorocznej edycji międzynarodowego konkursu EFCA Future Leaders 2023.

Zgłoszenia można przesyłać do 31 października 2022 r., a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie X edycji Konferencji SIDiR w Warszawie (listopad 2022 r.).

 

Więcej informacji: sidir.pl/vii-edycja-krajowego-konkursu-dla-mlodych-profesjonalistow-2022/