Podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB w Warszawie głosami ponad 200 delegatów zgromadzonych w sali obrad wybrano nowe krajowe władze PIIB na VI kadencję (2022-2026).

 

W pierwszym dniu XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (24 czerwca br.) na prezesa Krajowej Rady PIIB delegaci wybrali mgr inż. Mariusza Dobrzenieckiego, który przez ostatnie dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Wybrano również przewodniczących organów statutowych PIIB na lata 2022-2026:

 • Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB – Urszula Kallik
 • Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB – Krzysztof Latoszek
 • Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB – Marian Zdunek
 • Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB-koordynator – Dariusz Walasek
 
Dariusz Walasek, Urszula Kallik, Mariusz Dobrzeniecki, Marian Zdunek, Krzysztof Latoszek
 

Członkowie izby wybrani do Krajowej Rady PIIB:

 1. Bajno Dariusz (OPL)
 2. Bobkiewicz Jan (ZAP)
 3. Boryczko Mirosław (MAP)
 4. Bosy Ewa (LBS)
 5. Bryła-Kluczny Elżbieta (SLK)
 6. Buszka Franciszek (SLK)
 7. Ciuńczyk Krzysztof (PDL)
 8. Dubik Grzegorz (PDK)
 9. Durak Tadeusz (SWK)
 10. Gawęcka Danuta (WKP)
 11. Gieroba Joanna (LUB)
 12. Gniewkowski Arkadiusz (WAM)
 13. Godzieszka Elżbieta (SLK)
 14. Grodzki Mieczysław (MAZ)
 15. Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta (MAZ)
 16. Kamiński Wacław (PDK)
 17. Karwowski Roman Edward (SLK)
 18. Kukliński Jarosław (WAM)
 19. Kulesa Andrzej (WKP)
 20. Lulis Roman Adam (MAZ)
 21. Pachla Filip (MAP)
 22. Parkitny Piotr (ŁOD)
 23. Pawłowski Andrzej (DOŚ)
 24. Piotrowski Tomasz Mieczysław (MAZ)
 25. Podhorecki Adam (KUP)
 26. Przystał Gabriela (MAP)
 27. Radziewski Tomasz (SLK)
 28. Rak Adam (OPL)
 29. Sekunda Radosław Dominik (MAZ)
 30. Skiba Ewa (SWK)
 31. Staszak Renata (KUP)
 32. Szczepański Janusz (DOŚ)
 33. Szer Jacek (ŁOD)
 34. Tylek Izabela Alicja (MAP)
 35. Wilde Krzysztof Jan (POM)
 36. Wójcik Cezary (ŁOD)
 37. Zackiewicz Marek (POM)
 38. Zakrzewski Tomasz Marcin (MAZ)
 39. Zarzycki Rafał (DOŚ)
 40. Zwoździak Piotr (DOŚ)

 

XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB zatwierdził sprawozdania wszystkich organów statutowych z działalności w 2021 r. oraz udzielił absolutorium Krajowej Radzie PIIB.

 

Obszerniejsza relacja z XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB: https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4924-xxi-krajowy-zjazd-sprawozdawczo-wyborczy-piib

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot.: Marek Jaśkiewicz