Członkowie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Krajowej Rady PIIB oraz okręgowych izb – dolnośląskiej i opolskiej 11 czerwca br. uczestniczyli w rejsie po Odrze.

 

Jest słoneczny, czerwcowy poranek, gdy statek „Rusałka” wyrusza z przystani przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego we Wrocławiu w całodzienny rejs po Wrocławskim Węźle Wodnym. Przewodnikiem będzie dr Leszek Budych, pasjonat Odry, autor wielu publikacji z zakresu historii techniki budownictwa inżynieryjnego i autor doktoratu „Architektura mostów w krajobrazie Dolnej Odry”.

 

Choć oficjalne źródła informują o ponad stu wrocławskich mostach i 11 śluzach, w planach mamy obejrzenie z wody siedmiu mostów (mosty Jagiellońskie i Warszawskie liczone jako jeden) i pięciu śluz. Zaczynamy od inwestycji w budowie – obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia o nazwie „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”. Realizuje ją konsorcjum będzińskich firm „BANIMEX” oraz Azi-Bud.
Budowa – jak informuje Tomasz Czajka, zastępca dyrektora kontraktu – jest na półmetku. Ma być całkowicie nowym połączeniem drogowym o długości 3,5 km, zlokalizowanym we wschodniej części Wrocławia w rejonie osiedli: Bierdzany, Rakowiec, Dąbie Biskupin i Sępolno. W ciągu trasy budowana jest m. in. przeprawa mostowa nad rzeką Oławą – MD-1 oraz przeprawa mostowa nad rzeką Odrą – MD-2. Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj – wybuduj. Pierwszy etap, polegający na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego zakończył się we wrześniu 2021 uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
– Na budowie MD-1 nad Oławą wykonano wszystkie podpory 10-przęsłowego obiektu, wykonano konstrukcje płyty pomostu przęseł 1-3 oraz 4-6, a aktualnie trwają prace przy montażu konstrukcji stalowej przęsła nurtowego 3-4 – wylicza Tomasz Czajka.

 

Z pokładu „Rusałki” widać monumentalną konstrukcję MD-2, z 14 przęsłami. Zakończono już prace nad podporami oraz nad pierwszym etapem budowy płyty pomostu estakady dojazdowej do rzeki Odry od strony ulicy Międzyrzeckiej.

Przewidywane zakończenie wszystkich prac to połowa 2024 roku, ale na koniec czwartego kwartału przyszłego roku planowane jest uruchomienie pierwszego odcinka inwestycji między węzłem ulicy Krakowskiej a ulicą Dębowskiego wraz z przeprawami nad Odrą i Oławą. Szacowany koszt inwestycji to 234 mln złotych.

 

Z pokładu statku oglądamy imponujący Most Rędziński, którego generalny projektant – prof. Jan Biliszczuk z Zakładu Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej – jest z nami.
To najdłuższy i najwyższy w Polsce drogowy most wantowy nad Odrą, stanowi część autostrady A-8. Jego budowa trwała od maja 2008 do sierpnia 2011 roku. Most ma po trzy pasy ruchu w obu kierunkach. Żelbetowa konstrukcja zawieszona jest za pomocą 160 want o łącznej długości 25 km tylko na jednym pylonie. Wysokość mostu to 122 metry, sama przeprawa liczy 612 metrów (z dojazdowymi estakadami – 1742 m). Koszt budowy wyniósł 576 mln złotych. W trakcie realizacji inwestycji powódź z maja 2010 roku zalała plac budowy. Ucierpiała infrastruktura, natomiast sama konstrukcja mostu – nie. To niespodziewane wydarzenie opóźniło wówczas oddanie inwestycji o miesiąc.

 

Dr Leszek Budych przypomina, że Wrocławski Węzeł Wodny obejmuje na terenie Wrocławia Odrę (26 km koryta), jej cztery dopływy – Bystrzycę, Oławę, Ślężę i Widawę oraz kanały wodne, a także urządzenia i budowle hydrotechniczne. Jest największym w Polsce i jednym z większych w Europie systemów dróg wodnych zlokalizowanych na obszarze aglomeracji miejskiej.

 

Od zawsze Odra borykała się albo z nadmiarem wody, albo z jej brakiem. Do XVIII wieku rzeka na wysokości Wrocławia nie była spławna, bo przegradzały ją młyny. W latach 1792–94 przekopano Starą Odrę przez wrocławskie wyspy Piasek i Kępę Mieszczańską, tworząc dwie śluzy, które pozwoliły na żeglugę statkom o wyporności do 175 ton.

 

W XIX wieku ruch na Odrze silnie się rozwijał. Leszek Budych mówi, że po rzece kursowało około 700 jednostek. Bywało, że przy śluzach tworzyły się kilkudniowe kolejki barek oczekujących na przeprawę. Dzięki temu stawały się one ośrodkami życia towarzyskiego, gdzie można było coś zjeść, wymienić poglądy, spotkać znajomych marynarzy. Kiedy trafiał się suchy rok, barki miesiącami czekały na podniesie się stanu wody. Podobno zdarzyło się, że okres wyczekiwania wyniósł dwa lata.

 

Najwięcej inwestycji związanych z Odrą powstało w czasie pierwszej wojny światowej i w okresie międzywojnia. Śluzy Bartoszowice, Zacisze, Różanka, Opatowice to lata 1912–1917. Wtedy też powstała zasadnicza część głównej drogi wodnej, która jest elementem Wrocławskiego Węzła Wodnego. Liczy 10,7 km. Przez miasto w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej prowadzą trzy szlaki: północny (tranzytowy, główny), miejski (śródmiejski) oraz mieszczański (węzeł śródmiejski). Największe znaczenie dla transportu wodnego ma – ze względu na najwyższe parametry żeglugowe – północna droga wodna. Pozostałe są wykorzystywane w żegludze rekreacyjnej i turystycznej. W trakcie rejsu można było spotkać pływające deski, kajaki, małe i większe statki białej floty.

Na brzegach Odry powstają mariny i letnie kawiarenki wyposażone w leżaki. Widać, że cieszą się dużym powodzeniem. Bo to okazja do kontaktu z przyrodą, odpoczynku nad wodą, sąsiedztwa bujnej zieleni.

 

Tereny nadbrzeżne wzbogacają też nowe osiedla mieszkaniowe. Nowoczesne apartamentowce posadowiono w sąsiedztwie rzeki, z dużymi tarasami wysuniętymi w jej kierunku. Powstały na terenach poprzemysłowych, po dawnych fabrykach, cegielniach, wytwórniach, na dawnych gliniankach. Widać, że miasto żyje, a wraz z nim odradza się Odra.

 

           

 

 

Tekst i fot.: Maria Szylska