Na zakończenie czteroletniej kadencji (2018–2022), Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowała 7 czerwca br. w siedzibie PIIB w Warszawie całodzienną naradę szkoleniową członków KKR PIIB i przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych.

 

W naradzie uczestniczyło 16 przewodniczących OKR wybranych na okręgowych zjazdach, 7 członków KKR PIIB oraz Adam Kuśmierczyk, dyrektor Krajowego Biura PIIB. Obecni byli również przewodniczący OKR, którzy zakończyli swoją działalność w komisjach rewizyjnych.

Obrady prowadzili: Urszula Kallik, przewodnicząca KKR PIIB (online) oraz Konrad Włodarczyk, zastępca przewodniczącej KKR PIIB (stacjonarnie).

 

Spotkanie rozpoczęto od wzajemnych podziękowań za wspólną pracę, doświadczenia, wyzwania, za wspólny czas. Na tę okoliczność przygotowano drobny upominek pamiątkowy.

 

Następnie omówiono działania Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB w kadencji 2018–2022, m.in. wyniki zakończonych kontroli działalności Krajowej Rady i organów PIIB w 2021 r.

 

Przewodniczący OKR przedstawili informacje o przeprowadzonych kontrolach działalności okręgowych izb w roku 2021, odbytych okręgowych zjazdach, ukonstytuowaniu się komisji oraz organizacji pracy w nowej kadencji 2022–2026.

 

Część szkoleniową prowadził mecenas Krzysztof Zając. Szczegółowo omówił:

  • zadania, obowiązki i odpowiedzialność okręgowych komisji rewizyjnych;                        
  • formy i zakres współpracy z Krajową Komisją Rewizyjną PIIB;
  • procedury dotyczące działania OKR i tworzonej dokumentacji;
  • przeprowadzanie kontroli zagadnień dotyczących przestrzegania przepisów RODO;
  • prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków organów kontrolnych.

 

Naradę zakończyło krótkie posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, na którym przyjęto protokoły z poprzedniego posiedzenia.

 

Tekst: Urszula Kallik
przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB