Wspólna narada szkoleniowa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB w V kadencji oraz przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych OIIB i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynatorów VI kadencji OIIB odbyła się 2–3 czerwca br. w hotelu Novotel, w Warszawie. 

 

Spotkanie prowadził Marian Zdunek, przewodniczący KSD, oraz Agnieszka Jońca, KROZ – koordynator. W szkoleniu udział wzięło 69 osób. Tematem przewodnim było omówienie zasad prowadzenia postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej oraz najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach prowadzonych przez rzeczników i sędziów. Omówiono podstawy działania sądów i rzeczników oraz podstawy prawne między innymi w zakresie realizacji nadzoru zawodu inżyniera budownictwa przez organy samorządu.

 

W drugiej połowie dnia (2 czerwca br.) odbyły się warsztaty szkoleniowe dla KSD z OSD oraz KROZ z OROZ (w dwóch oddzielnych salach). Ze strony sądu mecenas Krzysztof Zając przedstawił m.in. kompetencje OSD i KSD w zakresie kontroli prawidłowości wniosku o ukaranie. Ze strony rzecznika mecenas Jolanta Szewczyk przedstawiła m.in. kompetencje organu OROZ oraz zasady współpracy z OSD w ramach prowadzonych postępowań.

 

W drugim dniu spotkania odbyła się dalsza część narady szkoleniowej. Dyskutowano na temat kwalifikacji trybów odpowiedzialności, omówiono przepisy procedury dla postępowania wyjaśniającego. Uczestnicy spotkania mieli okazję do wymiany doświadczeń i wyrażenia swoich opinii na wiele ważnych tematów.

Na zakończenie Agnieszka Jońca, KROZ – koordynator oraz Marian Zdunek, przewodniczący KSD, podziękowali za aktywność w trakcie warsztatów i za merytoryczną dyskusję oraz życzyli sukcesów w pracy na rzecz samorządu zawodowego.

 

Tekst: mgr inż. Agnieszka Jońca
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator

 

Fot. Biuro PIIB