Obyś żył w ciekawych czasach...

 

To ostatni w tej kadencji felieton i czas na podsumowanie mijających czterech lat. Sprawozdania organów przygotowane na czerwcowy XXI Krajowy Zjazd PIIB, zawierające szczegóły dotyczące ubiegłego roku, znajdują się w bieżącym numerze „Inżyniera Budownictwa”. Odniesienia do całego okresu kadencji znaleźć można w moim wywiadzie, który w pewien sposób uzupełnia te sprawozdania.


W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę tylko na te okoliczności, które moim zdaniem bezprecedensowo zaznaczyły się w ostatnich czterech latach w działalności naszego samorządu. Zaliczam do nich, ujmując rzecz chronologicznie, zakończenie budowy i przejęcie do użytkowania siedziby PIIB w Warszawie. W ten sposób uwieńczyliśmy kilkuletnie starania i – tak jak wcześniej szesnaście okręgowych izb – zyskaliśmy własny obiekt godny reprezentowania polskich inżynierów budownictwa na szczeblu krajowym. Krótko po tym nastała pandemia COVID-19 i towarzyszący jej lockdown, który spowodował ekspresowe wdrożenie zdalnej pracy organów, a przede wszystkim rozwinął działalność szkoleniową. Myślę, że w tym ostatnim zakresie nadal będziemy z tych wypracowanych w pandemii rozwiązań szeroko korzystać, doskonaląc się zawodowo w nowoczesny i wygodny sposób.

 

Za nową jakość w budowaniu prestiżu naszego zawodu należy uznać pierwszą edycję ogólnopolskiego „Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa”, która odbyła się 25 września 2021 r., co symptomatyczne, w dniu naszego święta, tj. Dniu Budowlanych. Mam nadzieję, że idea dnia otwartego również z nami zostanie na dłużej. Tych i wielu innych pozytywnych rzeczy by nie było, gdyby nie zaangażowanie rzeszy ludzi dobrej woli oraz wysokie kompetencje naszych Koleżanek i Kolegów pracujących na co dzień w organach okręgowych izb i krajowej, a także gdyby nie odczuwalna akceptacja tych działań przez zdecydowaną część naszego środowiska. Za to wszystko serdecznie dziękuję.

 

Na koniec tego bardzo skrótowego wyliczenia chciałbym nawiązać do tego, co się wciąż dzieje. Do wojny w Ukrainie i jej wpływu na nasz kraj oraz polskie budownictwo. To kolejne wyzwanie, któremu jako obywatele i inżynierowie budownictwa musimy sprostać. Jesteśmy w to wszyscy zaangażowani, mniej lub bardziej bezpośrednio, i rozwój wypadków będzie dotyczył nas wszystkich, także naszego samorządu. Zachowując aktywność, życzmy naszym sąsiadom zwycięstwa, a nam wszystkim pokoju oraz pomyślności.

 

23 czerwca br. uczcimy uroczystą galą w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej dwudziestolecie istnienia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a już następnego dnia rozpocznie się dwudniowy Krajowy Zjazd. Podsumuje i oceni dotychczasową pracę oraz wybierze nowe krajowe władze naszego samorządu na następną, szóstą kadencję. Niech będzie ona owocna i satysfakcjonująca, nawet jeśli miałaby przebiegać w mniej ciekawych czasach.

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Fot. Marek Jaśkiewicz/Agencja Poziom
Tekst opublikowany w miesięczniku „Inżynier Budownictwa” nr 6/2022