W tym roku przypada 52. rocznica nieprzerwanie organizowanych od 1969 roku obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji, rozszerzonego kilkanaście lat temu i obchodzonego obecnie jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI). Każdego roku wybierany jest aktualny temat (hasło) obchodów, a towarzyszące im wydarzenia odbywają się na całym świecie.

 

W Polsce od ponad ćwierć wieku organizatorem obchodów ŚDTiSI jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Od 2000 r. organizowana jest corocznie Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) pod ogólnym tytułem „Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego”. Tytuł ten corocznie uzupełniany jest hasłem szczegółowym, nawiązującym często do hasła ŚDTiSI, ustalanego na dany rok przez ITU (ang. International Telecommunication Union).

Hasło Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego i hasło szczegółowe KOS na rok 2022 brzmi: „Technologie cyfrowe na rzecz osób starszych i zdrowego starzenia się” (oryginalne brzmienie hasła w języku angielskim: Digital technologies for older persons and healthy ageing”).

 

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej z większością uczestników na platformie internetowej  i możliwością dołączenia ograniczonej liczby uczestników w „studio” zorganizowanym w Biurze SEP w Warszawie. Planowane jest wykorzystanie platformy telekonferencyjnej Zoom – wersja seminaryjna z opcją dołączenia do spotkania do maks. 500 uczestników. Obrady KOS będą transmitowane na stronie SEP i na Facebooku na platformie YouTube i innych dostępnych platformach multimedialnych. Przewidywana jest rejestracja Konferencji i jej udostępnienie również w trybie off-line na stronie SEP. 

 

Termin: 17 maja 2022 r. (wtorek) od godz. 10:00.

Więcej informacji oraz ramowy program na stronie https://sep.com.pl/wydarzenia/konferencja-okraglego-stolu/kos-2022.html

Formularz zgłoszeniowy: https://kos2022.sep.com.pl/

 

 

Podstawowymi celami Konferencji Okrągłego Stołu są:

  • pogłębienie zainteresowania środowisk decydenckich i opiniotwórczych ważnymi zagadnieniami z obszaru problematyki społeczeństwa informacyjnego, mającymi duże znaczenie dla rozwoju Polski w obecnych i nadchodzących latach oraz zainicjowanie dyskusji w tym zakresie;
  • przedyskutowanie kluczowych dla Polski problemów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w aspekcie perspektywy osobowej;
  • szerokie udostępnienie materiałów i wyników KOS z wykorzystaniem dostępnych mediów, aby mogły one służyć wielu środowiskom, zainteresowanym tą tematyką;
  • zainicjowanie tematycznych programów telewizji internetowej SEP lub wspólnej z innymi podmiotami, inicjatywy medialnej w zakresie specjalistycznej telewizji internetowej.