W posiedzeniu, które odbyło się 5 kwietnia br. w formie stacjonarnej uczestniczyły 32 osoby. Spotkanie prowadzili Agnieszka Jońca, KROZ – koordynator i Marian Zdunek, przewodniczący KSD PIIB. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB oraz Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

 

Porządek posiedzenia został zatwierdzony. Wręczono podziękowania rzecznikom i sędziom za czteroletnią współpracę. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć Beaty Ciborskiej, przewodniczącej OSD Łódzkiej OIIB.

 

W dalszej części posiedzenia, Agnieszka Jońca przedstawiła dane statystyczne spraw rozpatrywanych przez KROZ na dzień 31 grudnia 2021 r. Poinformowała o sposobie rozstrzygnięcia spraw. Następnie OROZ koordynatorzy omówili sprawy rozpatrywane w 2021 roku.

 

W dalszej kolejności, Marian Zdunek poinformował o wzajemnej współpracy sądów, rzeczników oraz kancelarii prawnych. Omówił sprawy rozpatrywane przez sądy powszechne oraz przedstawił dane statystyczne spraw rozpatrywanych przez KSD w roku 2021. Następnie Przewodniczący OSD przedstawili swoją działalność w 2021 r.

 

W dalszej części posiedzenia rozpoczęła się dyskusja, spostrzeżenia i wnioski.  Wspólnie zaplanowano na przełomie maja i czerwca br., naradę szkoleniową dla nowo wybranych OROZ koordynatorów i przewodniczących OSD wybranych podczas Okręgowych Zjazdów Sprawozdawczo-Wyborczych zorganizowanych w kwietniu br.

 

Tekst: mgr inż. Agnieszka Jońca
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB – koordynator

 

Fot.: Biuro PIIB