Badanie użyteczności tworzonych w GUNB systemów IT odbywa się już na bardzo wczesnym etapie. W przypadku systemu EKOB już teraz makiety są udostępniane interesariuszom.

 

EKOB będzie aplikacją, w której każdy właściciel lub zarządca będzie dokonywał wpisów w następującym zakresie:

 • informacje o obiekcie budowlanym,
 • informacje o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego,
 • informacje o przeprowadzanych kontrolach,
 • ekspertyzy i opinii techniczne dotyczące obiektu budowlanego,
 • roboty budowlane związane z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania,
 • katastrofy budowlane,
 • decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

Opiniowanie makiet EKOB potrwa do 25 kwietnia. W ramach wdrożenia Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego zaplanowano również następujące fazy testów:

 • 20-27.06.2022 r. – testy poprawności funkcjonowania testowej wersji systemu EKOB w wersji webowej;
 • 4-11.07.2022 r. – ponowne testy poprawności funkcjonowania testowej wersji systemu EKOB w wersji webowej, po wprowadzeniu uprzednich uwag;
 • 9-16.08.2022 r. – testy poprawności funkcjonowania testowej wersji systemu EKOB w wersji mobilnej;
 • 23-30.08.2022 r. – ponowne testy poprawności funkcjonowania testowej wersji systemu EKOB w wersji mobilnej, po wprowadzeniu uprzednich uwag.

 

GUNB planuje wdrożyć system z początkiem 2023 r. i jest to projekt, który docelowo ma być realizowany w 100% cyfrowo. Do 2027 r. będzie możliwość wyboru i prowadzenia dokumentu w formie papierowej lub elektronicznej, ale od 2027 r. stosowanie wersji elektronicznej będzie obowiązkowe.

 

Testowana obecnie makieta nie jest docelowym systemem pod względem funkcjonalnym, ale już obrazuje aspekty wizualne i ergonomiczne systemu. Zbierane są opinie o samej koncepcji i założeniach systemu pod względem jego użyteczności (tzw. „user experience”): rozmieszczenia, wyglądu przycisków, zawartości menu, logiki przechodzenia z jednych stron na drugie. Trwa ocena, czy korzystanie z serwisu jest proste, intuicyjne, czy odpowiednia jest jego szata graficzna.

 

Członkowie PIIB mogą wziąć udział w opiniowaniu nowego projektu. Instrukcja logowania oraz login i hasło zostały umieszczone w aplikacji mobilnej dla członków PIIB oraz portalu dla członków (zakładka: AKTUALNOŚCI i OGŁOSZENIA)

Uwagi można przesyłać do poniedziałku (25.04), do końca dnia.

 

Źródło: www.gunb.gov.pl

Fot.: stock.adobe.com/momius