Tematem przewodnim spotkania zorganizowanego przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa były „Obiekty niskoemisyjne i energooszczędne w kontekście redukcji śladu węglowego w budownictwie”.

 

Spotkanie, które odbyło się 2 lutego br. w sali konferencyjnej Międzynarodowych Targów Budma, otworzył Jerzy Stroński, przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Następnie poprosił prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa PIIB, pod której patronatem odbywało się spotkanie, o zabranie głosu. Prof. Kledyński podkreślił rolę inżynierów i techników budownictwa w procesie inwestycyjnym. Zaznaczył, że przygotowana przez WOIIB propozycja wykładów pozwoli lepiej zrozumieć współczesne trendy w budownictwie, wzbogaci wiedzę uczestników o czekających wyzwaniach technicznych i technologicznych, w porównaniu ze zrealizowanymi budynkami niskoemisyjnymi i energooszczędnymi.


Zbigniew Kledyński, Józef Jasiczak, Jerzy Stroński

 

Uczestnicy spotkania wysłuchali czterech prezentacji:

1. Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak z Politechniki Poznańskiej w swoim wystąpieniu omówił Obiekty niskoemisyjne i energooszczędne w kontekście redukcji śladu węglowego w budownictwie. Przedstawił wpływ działalności przemysłowej, gospodarczej i rolniczej człowieka na karbonizację atmosfery oraz skutki wynikające ze wzrostu liczby ludności na świecie.

 

2. Dr inż. Bożena Środa ze Stowarzyszenia Producentów Cementu omówiła Dekarbonizację procesu produkcyjnego na przykładzie cementu i betonu

 

3. Dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. Politechniki Krakowskiej, był autorem prelekcji Prefabrykacja betonowa krokiem w kierunku budownictwa o obiegu zamkniętym. Z powodu służbowej nieobecności autora prezentację przedstawił prof. Józef Jasiczak.

4. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, prof. Politechniki Poznańskiej, ze szczegółami przedstawił Budynek edukacyjny niemal zeroenergetyczny – Wydział Architektury i Wydział Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

 

Relacja z wydarzenia znajduje się na stronie Wielkopolskiej OIIB pod linkiem https://tiny.pl/9p7jx.

 

Fot.: Mirosław Praszkowski, Joanna Karwat