Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2022 odbędą się 1–4 lutego. Jerzy Stroński, przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zaprasza inżynierów i techników budownictwa 2 lutego na zorganizowany przez izbę Dzień Inżyniera Budownictwa.

Spotkanie odbędzie się w Sali Zielonej w pawilonie 3 o godz. 11:00
Zgłoszenie udziału: http://woiib.org.pl/1128-dzien-inzyniera-budownictwa-budma-2022)

 

Tematem przewodnim Dnia Inżyniera Budownictwa będą „Obiekty niskoemisyjne i energooszczędne w kontekście redukcji śladu węglowego w budownictwie”.

Program spotkania:

  1. prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak – Politechnika Poznańska – wprowadzenie ze szczegółową informacją,

  2. dr inż. Bożena Środa – Stowarzyszenie Producentów Cementu – Dekarbonizacja procesu produkcyjnego na przykładzie cementu i betonu,

  3. dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. Politechniki Krakowskiej – Prefabrykacja betonowa krokiem w kierunku budownictwa w obiegu zamkniętym,

  4. prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, dr hab. inż. Sławomir Rosolski – prof. Politechniki Poznańskiej – Budynek edukacyjny niemal zeroenergetyczny na przykładzie Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

 


Patronem honorowym Dnia Inżyniera Budownictwa jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa.