Narada szkoleniowa, zorganizowana przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB dla sędziów i rzeczników PIIB oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego z udziałem przedstawicieli GUNB, odbyła się 25–26 listopada 2021 r. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Szkolenie było prowadzone w formie hybrydowej. Czterdzieści osób zgromadziło się w siedzibie izby, a pozostali brali udział w trybie online z możliwością zadawania pytań. Do wzięcia udziału w formie online zgłosiło się 260 osób.

Spotkanie prowadzili Agnieszka Jońca, KROZ PIIB – koordynator, i Marian Zdunek, przewodniczący KSD PIIB. Krajową Radę PIIB reprezentował Zbigniew Kledyński, jej prezes. W naradzie szkoleniowej uczestniczyli również zaproszeni goście: Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, oraz Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

 

Pierwszego dnia w godzinach porannych odbyły się planowe posiedzenia: KROZ i KSD. Następnie rozpoczęło się szkolenie, którego celem była bieżąca analiza najczęściej popełnianych błędów w prowadzonych postępowaniach przez rzeczników i sędziów oraz udzielenie odpowiedzi na liczne pytania kierowane w trakcie szkolenia. Prelegenci – mecenas Krzysztof Zając oraz mecenas Jolanta Szewczyk omówili między innymi tematy: wskazanie organu właściwego do pozbawienia tytułu rzeczoznawcy budowlanego, terminowość prowadzonego postępowania w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej, terminy przedawnienia oraz postępowanie dowodowe.

 

Następny dzień szkolenia – 26 listopada – poświęcony został na kontynuację tematu dotyczącego najczęściej popełnianych błędów w prowadzonych postępowaniach  i udzielenie odpowiedzi na liczne pytania oraz zagadnienia kierowane wcześniej do KROZ i KSD. Wykład oraz szkolenie prowadzili prelegenci: mecenas Krzysztof Zając oraz mecenas Jolanta Szewczyk.

W drugiej części spotkania udział wziął Grzegorz Polak, zastępca dyrektora Departamentu Usług Cyfrowych GUNB. Podczas wystąpienia przedstawił temat cyfryzacji procesu budowlanego oraz omówił bieżące działania w ramach platformy e-budownictwo.

 

W kuluarach obecni mieli okazję do wymiany doświadczeń i wyrażenia swoich opinii na wiele ważnych tematów. Wspólne spotkania robocze stanowią bowiem zarówno zaplecze eksperckie, co podnosi jakość pracy, jak i inspirację do dalszego doskonalenia warsztatu pracy rzecznika i sądu.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za merytoryczną dyskusję oraz cenne uwagi, jakie padały podczas szkolenia. Wyrażamy nadzieję, że spotkanie to było okazją do inspirującej wymiany myśli i zacieśnienia wzajemnej współpracy.
Dodatkowo dla uczestników przygotowano retransmisję szkolenia w dniach 1–2 grudnia 2021 r.

 

Tekst: mgr inż. Agnieszka Jońca
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB – koordynator

 

Fot.: Biuro PIIB