Odpowiedzi ubezpieczyciela na pytania zadawane przez inżynierów budownictwa pełniących funkcję kierownika budowy.

 

1. Czy obowiązkowe OC  inż. budownictwa odnosi się również do prowadzenia samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy w pełnym zakresie obowiązków wynikających z prawa budowlanego?

Odpowiedź Ergo Hestii: Zakres ochrony w obowiązkowym ubezpieczeniu OC obejmuje pełen zakres obowiązków kierownika budowy.

 

2. Kieruję budowami, mam swoją firmę, wykupiłem OC firmy z pkd 41.10.Z, 41.20.Z – jaka jest różnica pomiędzy takim ubezpieczeniem a obowiązkowym OC?

Odpowiedź Ergo Hestii: Nie ma na rynku standardu ubezpieczenia OC firmy. W ubezpieczeniach OC, gdzie wpisane jest pkd 41.10.Z, 41.20.Z,  istnieją bardzo ważne wyłączenia – szkód w przedmiocie pracy i usługi, i/lub szkód które mogą być objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. Te wyłączenia oznaczają, że w tzw. ubezpieczeniu OC firmy nie ma ochrony na szkody wynikłe z wad w realizowanym obiekcie i/lub na szkody wynikłe z czynności kierownika budowy. Ta zasada dotyczy też ubezpieczeń OC zawieranych w pakietach (np. PZU Doradca, Hestia Biznes, Hestia Moja Firma, Warta EkstraBiznes Plus, Generali z myślą o firmie). Tzw. ubezpieczenie OC firm obejmuje standardowo szkody na osobie wyrządzone przy okazji prowadzenia robót budowlanych i szkody w mieniu otaczającym powstałe w trakcie takich robót

W ubezpieczeniu obowiązkowym (i nadwyżkowym) ochrona obejmuje szkody wynikłe z uchybień w kierowaniu budową (robotami) w tym szkody polegające na wadach obiektu budowlanego.

 

3. Czy pełniąc samodzielną funkcję techniczną na budowie (np. kierownik robót) – bez wpisu do dziennika budowy – ubezpieczenie OC jest skuteczne? Czy też wymagane jest wpisanie danej osoby do dziennika budowy?

Odpowiedź Ergo Hestii: Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy prawo budowlane, przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, które pełnią funkcje kierownika budowy i osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

Art. 24 ust. 2 ustawy prawo budowlane stanowi, że przepisy dotyczące obowiązków i praw kierownika budowy, stosuje się odpowiednio do kierownika robót.

Osoba niewpisana do dziennika budowy nie sprawuje samodzielnej technicznej funkcji w budownictwie, tym samym obowiązkowe ubezpieczenie OC nie obejmie czynności takiej osoby.

 

Inżynierowie budownictwa mogą przesyłać pytania o zakres ubezpieczenia na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (58) 698 65 58, 730 470 948 lub przez stronę www.ubezpieczeniadlainzynierow.pl

 

Dodatkowe informacje można znaleźć w portalu członkowskim Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wystarczy wybrać ikonkę „Ubezpieczenia”.