Spotkanie informacyjno-szkoleniowe, zorganizowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB dla przewodniczących i reprezentantów okręgowych komisji kwalifikacyjnych oraz członków KKK odbyło się 2–4 września br.

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną szkolenie było prowadzone w formie hybrydowej. Około pięćdziesiąt osób uczestniczyło w szkoleniu stacjonarnie, a pozostali uczestnicy brali udział w formie online z możliwością zadawania pytań. Do wzięcia udziału w formie online zgłosiły chęć uczestnictwa 154 osoby.

Spotkanie prowadził Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Krajową Radę PIIB reprezentował natomiast Zygmunt Rawicki, jej wiceprezes.

Pierwszego dnia szkolenia zebrani wysłuchali wykładu dr. hab. inż. Andrzeja Barczyńskiego pt. „Ocena efektów kształcenia i zdobytych kompetencji przez kandydatów zdających egzamin na uprawnienia budowlane, na podstawie doświadczeń OKK WOIIB” oraz wykładu mgr. inż. Andrzeja Gałkiewicza pt. „Najważniejsze zmiany i nowe regulacje prawne”.

W godzinach popołudniowych odbyło się planowe posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB z udziałem uczestników szkolenia. W jego trakcie Krzysztof Latoszek m.in. zaprezentował harmonogram przebiegu XXXVIII sesji egzaminacyjnej w związku z przygotowaniami do kolejnej jesiennej sesji oraz omówił bieżące prace KKK. Natomiast Stanisław Żurawski przedstawił krótką prezentację dotyczącą bazy pytań ustnych, przygotowanych przez egzaminatorów w poszczególnych okręgowych komisjach kwalifikacyjnych, w odniesieniu do trzech ostatnich sesji egzaminacyjnych.

Następny dzień szkolenia – 3 września – poświęcony został wybranym zagadnieniom prawnym. Problematykę i zakres wyznaczyła Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB w oparciu o zagadnienia zgłaszane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne. Wykład i szkolenie prowadził mecenas Tomasz Dobrowolski.

 

Mecenas Dobrowolski w swoim wystąpieniu poruszył szereg istotnych tematów związanych z problematyką szeroko pojętego postępowania kwalifikacyjnego w świetle aktualnych regulacji prawnych. Omówił m.in. zasady dokumentowania praktyki zawodowej, obowiązek udostępniania akt sprawy oraz sposób kwalifikowania wykształcenia w sprawie nadania uprawnień budowlanych. Podczas wykładu omówiony został również sposób dokumentowania przez okręgowe komisje kwalifikacyjne egzaminów ustnych w świetle późniejszych ewentualnych postępowań odwoławczych.

Poruszane problemy cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy, powodując ożywioną dyskusję.


Na zdjęciu dr hab. Joanna Smarż prof. UTH, mec. Tomasz Dobrowolski, mgr inż. Krzysztof Latoszek, przewodniczący KKK PIIB.

 

Sobotnia sesja poświęcona była omówieniu aktualnego stanu prac nad dalszym wdrażaniem systemu SESZAT. Wykład prowadził Stanisław Żurawski, który zapoznał uczestników szkolenia z poziomem zasobów bazy pytań egzaminacyjnych oraz aktualnymi możliwościami wykorzystania systemu informatycznego organizacji sesji egzaminacyjnych SESZAT, wspierającego obsługę egzaminów. Zaprezentował sposób wprowadzania do systemu pytań egzaminacyjnych przez egzaminatorów oraz tworzenia zestawów ustnych. Podkreślił również kluczowe działanie systemu w celu usprawnienia komunikacji między komisjami okręgowymi a Krajową Komisją Kwalifikacyjną podczas procesu przygotowań do egzaminu oraz ujednolicenia Bazy Pytań Egzaminacyjnych.


Na zdjęciu mgr inż. Stanisław Żurawski, mgr inż. Krzysztof Latoszek, przewodniczący KKK PIIB, dr hab. Joanna Smarż prof. UTH, mgr inż. Janusz Jasiona, sekretarz KKK PIIB.
 

W kuluarach uczestnicy spotkania mieli okazję do wymiany doświadczeń i wyrażenia swoich opinii na wiele ważnych tematów. Wśród uczestników panowała atmosfera sympatii i życzliwości, co najlepiej sprzyja współpracy wszystkich komisji kwalifikacyjnych i tworzy dobry klimat dla wzajemnych relacji. Wspólne spotkania robocze stanowią bowiem zarówno zaplecze eksperckie, co podnosi jakość pracy, jak i inspirację do dalszego doskonalenia stosowanych procedur postępowania.

 

Dzięki hybrydowej formie szkolenia brało w nim udział więcej uczestników, niż to było możliwe do tej pory.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za merytoryczną dyskusję oraz cenne uwagi, jakie padały podczas szkolenia. Wyrażamy nadzieję, że spotkanie to było okazją do inspirującej wymiany myśli i zacieśnienia wzajemnej współpracy.

 

Tekst: mgr inż. Krzysztof Latoszek
przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

 

Fot.: Karolina Pieprzyk-Pogoda