Koleżanki i Koledzy,

 

lato rozpędziło się już na dobre, praca na budowach idzie pełną parą. Jednak w tle sezonu budowlanego, a także wyczekiwanych urlopów i wakacji wchodzą w życie ważne przepisy. Mam na myśli zmiany w rozporządzeniu o szczegółowym zakresie i formie projektu budowlanego. Dotyczą one wprawdzie cyfryzacji procesu budowlanego, jednak siłą rzeczy nawiązują do uchwalonego już wcześniej – mimo naszych sprzeciwów – tak zwanego trójpodziału projektu budowlanego.

 

Z sygnałów, które napływają do naszego samorządu, wynika, że znów mają miejsce przeróżne interpretacje tego, co już zostało ustalone. Wciąż próbuje się kwestionować merytorycznie uzasadniony i sprawdzony w praktyce przebieg procesu projektowania. Obawiam się, że związane z podziałem projektu budowlanego ułatwienia formalne sprowadzą się dla rzeszy inwestorów jedynie do przyzwolenia na odroczenie płatności, że inwestor – już z pozwoleniem na budowę – stanie zaskoczony przed koniecznością pozyskania projektu technicznego, i to z ryzykiem, że nie każda „informacja” podana w zatwierdzonym projekcie budowlanym będzie technicznie wykonalna w ekonomicznie uzasadniony sposób (o tym może rozstrzygnąć dopiero projekt techniczny).

 

W tej sytuacji pamiętajmy o tym, że kierownik budowy musi już na jej starcie dysponować nie tylko projektem budowlanym, ale i projektem technicznym sporządzonym przez uprawnionych projektantów. Nie jest nowością, że kontrola budowy powinna taki projekt – aktualny pod względem stanu zaawansowania robót – na budowie zastać.

 

Przywołane tematy będziemy opisywać, wyjaśniać wątpliwości i przypominać o obowiązujących przepisach. Sięgajcie po „Inżyniera Budownictwa”, zaglądajcie często na naszą stronę internetową.

 

Przechodząc do spraw samorządowych, należy nawiązać do czerwcowego Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Zakończył się on sukcesem. Delegaci przyjęli proponowane projekty uchwał i zgłosili wnioski, które będą przedmiotem naszej pracy w przyszłym, ostatnim roku bieżącej kadencji.

 

Jesienią powinny się odbyć zebrania obwodowe, które wyłonią delegatów na zjazdy okręgowe w kadencji 2022–2026. Niezależnie od tego, jaka będzie sytuacja epidemiczna, będziemy w stanie przeprowadzić zebrania obwodowe w trybie: stacjonarnym, zdalnym lub hybrydowym. O tym zadecydują okręgowe rady, odpowiednio do sytuacji w regionie i możliwości organizacyjnych uwarunkowanych obostrzeniami aktualnymi w tym okresie. Jakakolwiek byłaby forma zebrań, już teraz zachęcam Was do wzięcia w nich udziału. Od nich zaczyna się bowiem kreowanie organów naszego samorządu, a wiele następnych kroków to konsekwencje wcześniej podjętych działań. Któż, jeśli nie inżynierowie budownictwa, wie najlepiej, jak ważne są fundamenty…

 

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Fot. Marek Jaśkiewicz/Agencja Poziom
Tekst opublikowany w miesięczniku „Inżynier Budownictwa” nr 7/8/2021