Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 17 lipca 2021 r. odeszła od nas

mgr inż. Beata Ciborska

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Łódzkiej OIIB,
delegatka na Krajowe Zjazdy PIIB oraz okręgowe Zjazdy Łódzkiej OIIB,
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  w I i II kadencji oraz rzecznik-koordynator w latach 2010-2018.

 

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia

składa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa