Construction Blueprint dla Przemysłu Budowlanego to realizowany w latach 2018-2022 projekt finansowany w ramach programu Erasmus+ z 2018 roku,  Akcja 2 (Dział 3) Sektorowe Sojusze dla Umiejętności (Lot3) na rzecz implementacji nowych rozwiązań strategicznych (Blueprint) dotyczących sektorowej współpracy w obszarze umiejętności.

 

Głównym celem Construction Blueprint jest stworzenie nowego sektorowego strategicznego podejścia do współpracy w obszarze umiejętności w branży budowlanej i wsparcie większego dopasowania pomiędzy wymaganiami kompetencyjnymi firm a ofertami centrów szkoleniowych.

 

Blueprint Budownictwo zrzesza 24 partnerów z 12 krajów: trzy Europejskie Organizacje Sektorowe, dziewięciu reprezentantów sektorów krajowych ( w tym Związek Zawodowy „Budowlani” z Polski) i dwanaście instytucji edukacji i szkolenia zawodowego i kształcenia na poziomie wyższym z dwunastu krajów UE. Koordynatorem projektu jest Fundación Laboral de la Construcción (Fundacja Pracy w Budownictwie) z Hiszpanii.

 

Więcej informacji o projekcie (także w języku polskim znajduje się na stronie: https://constructionblueprint.eu/pl/home-3/

Głównym zadaniem projektu jest stworzenie europejskiego Sojuszu/Porozumienia na rzecz Umiejętności Sektorowych w Budownictwie.

 

W ramach projektu proponuje się także stworzenie narzędzia, które będzie uzupełnieniem Europejskiego Obserwatorium Sektora Budowlanego (ECSO), które dzięki metodologii Big Data będzie w stanie przewidywać zapotrzebowanie na umiejętności na poziomie krajowym / regionalnym. W prace nad tworzeniem tego narzędzia włącza się także polska Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie.

 

Jednym z zadań projektu jest identyfikacja profili zawodowych w celu ich aktualizacji pod kątem umiejętności związanych z efektywnością energetyczną, cyfryzacją i gospodarką o obiegu zamkniętym.

 

Realizacji tego zadania służy min. ankieta online mająca na celu identyfikację potrzeb w zakresie trzech wyżej wymienionych obszarów. Badanie przeprowadzane w 12 krajach projektu adresowane jest przede wszystkim do kadry zarządzającej firm budowlanych, HR oraz inżynierów budownictwa pełniących funkcje kierowników budów i robót.

 

Badanie jest anonimowe. Kwestionariusz dostępny jest w jęz. polskim pod adresem: https://sphinxdeclic.com/d/s/azd6i6

 

Fot.: stock.adobe.com/adam121