W trakcie  debaty, zorganizowanej 30 czerwca w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, pt. „Polski Ład – wzrost opodatkowania pracy i działalności wykonywanej osobiście?”, eksperci prawa podatkowego i przedstawiciele m.in. środowisk medycznych oraz prawniczych, podzielili się swoją oceną zapowiedzianych przepisów. Próbowano odpowiedzieć na pytania o to, co „Polski Ład” oznacza dla tzw. wolnych zawodów i jak powinien być zmodyfikowany, aby im nie szkodził, na czym powinien się opierać sprawiedliwy system podatkowy oraz jak zwiększyć finansowanie służby zdrowia bez nierównego traktowania podatników.

W spotkaniu wziął udział prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


 

Głównym wnioskiem płynącym z dyskusji jest, że rządowy program może tylko pogłębić niesprawiedliwość systemu podatkowego, m.in. ze względu na 9% nieograniczoną składkę zdrowotną oraz brak możliwości odliczenia kwoty wolnej przez podatników płacących podatek liniowy.

Istotne obciążenie finansowe spadnie na osoby wykonujące wolne zawody, a w portfelach społeczeństwa, mimo jego sukcesywnego wzbogacania się, nie będzie zostawać więcej, ponieważ wyższe kwoty będą przekazywane de facto do systemu.

 

Efektem debaty jest wspólnie wypracowany apel do Prezesa Rady Ministrów o wprowadzenie pilnych zmian do wybranych założeń „Polskiego Ładu” oraz znalezienie alternatywnych sposobów na dofinansowanie polskiego systemu ochrony zdrowia, nieobciążających podatników.

W załączonym poniżej Apelu (plik PDF), podpisanym w imieniu i z upoważnienia sygnatariuszy Deklaracji o powołaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, czytamy:

 

W imieniu przedstawicieli zawodów zaufania publicznego wchodzących w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Polsce, tj.: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowej Rady Kuratorów, Krajowej Izby Architektów RP, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej, zwracam się do Pana Premiera z apelem o wprowadzenie pilnych zmian do wybranych założeń „Polskiego Ładu”, przedstawionych opinii publicznej.

Nie negując prawa do kształtowania systemu prawa podatkowego, uważamy, że niektóre z zaproponowanych przepisów zaszkodzą obywatelom Polski: pracownikom, przedsiębiorcom, przedstawicielom wolnych zawodów, a ostatecznie – zaszkodzą całej gospodarce. Po przeanalizowaniu proponowanych zmian uważamy, że wdrożenie „Polskiego Ładu” w obecnej formie nie tylko nie zrealizuje celu, jakim jest pozyskanie funduszy na wsparcie systemu ochrony zdrowia, ale pogłębi problemy tego systemu związane z brakiem wykwalifikowanych kadr medycznych, a także istotnie zwiększy obecną niesprawiedliwość systemu opłacania podatku dochodowego w Polsce.

Dlatego apelujemy o wprowadzenie do projektów planowanych ustaw realizujących założenia „Polskiego Ładu” następujących zmian:

  1. Umożliwienie skorzystania z kwoty wolnej od podatku do 30 000 złotych przez przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym – podobnie jak na zasadach ogólnych.
  2. Utrzymanie możliwości odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne lub przynajmniej ograniczenie maksymalnej rocznej składki zdrowotnej (analogicznie jak to ma miejsce w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne) do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (w tym przypadku, w oparciu o prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2021 r., maksymalna składka wyniosłaby 14 112,96 złotych rocznie, tj. miesięcznie 1176,08 złotych). Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej oznacza bowiem dla podatników skokowy wzrost obciążeń fiskalnych.

Apelujemy także o poszukanie innych, alternatywnych sposobów na dofinansowanie systemu ochrony zdrowia – bez podnoszenia podatków i innych obciążeń pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą oraz o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych w zakresie propozycji „Polskiego Ładu”.

 

Film z debaty:

 

Tekst: NIL
Fot.: Joanna Karwat