Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika „Przetargi Publiczne” zaprasza wszystkich wykonawców i zamawiających do zgłaszania swoich projektów w 13. edycji Nagrody Kryształy Przetargów Publicznych. Nagroda ma na celu docenienie i promocję najlepszych praktyk w działach zamówień publicznych i firmach, które realizują inwestycje w sektorze publicznym.

 

– Zachęcamy do zgłaszania swoich inwestycji wszystkie instytucje publiczne, a także przedsiębiorstwa pracujące w ramach systemu zamówień publicznych – zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Zapraszamy nie tylko te podmioty, które są zaangażowane w kosztowne przedsięwzięcia o znaczeniu ogólnopolskim, ale też te, które realizują małe, lecz bardzo istotne lokalne inwestycje. Nagrodzimy tylko projekty zrealizowane poprawnie od samego początku do samego końca, a szczególną uwagę będziemy zwracali na jakość wykonania, która jest dowodem na poszanowanie publicznych pieniędzy – mówi Elżbieta Sobczuk, redaktor naczelna miesięcznika.

 

W tegorocznej edycji Nagrody mogą być zgłaszane inwestycje, których realizacja zakończyła się w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Ubieganie się o Nagrodę i jej otrzymanie jest całkowicie bezpłatne – podobnie jak w poprzednich latach.

 

Kategorie, do których można zgłosić inwestycje: 

  1. Ochrona środowiska i gospodarka wodna
  2. Infrastruktura drogowo-komunikacyjna
  3. Obiekty użyteczności publicznej
  4. Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrona zabytków

 

Organizatorzy czekają na zgłoszenia od instytucji publicznych oraz firm biorących udział w przetargach, które chcą zaprezentować swoje przedsięwzięcia. Wybrane zostaną spośród nich takie, które warto docenić i wyróżnić przez przyznanie tytułu „Kryształ Przetargów Publicznych 2021”.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia 2021 r. Gala Wręczenia Kryształów Przetargów Publicznych odbędzie się 11 października 2021 roku w trakcie uroczystej kolacji na XVI Forum Przetargów Publicznych, w Hotelu Warszawianka w Jachrance pod Warszawą.

 

Patronami honorowymi Nagrody są: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polski, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

Formularz zgłoszenia, regulamin oraz inne szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://nagroda.przetargipubliczne.pl/