W odpowiedzi na zaproszenie Doroty Cabańskiej, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wziął udział w kampanii promującej cyfryzację procesu budowlanego i serwis e-budownictwo. W swoim wystąpieniu wskazał na nowoczesne rozwiązania, które już są wykorzystywane w pracy inżynierów budownictwa, np. BIM.

Celem akcji jest pokazanie zalet cyfryzacji i zachęcenie do korzystania z tej formy wypełniania i składania wniosków w procesie inwestycyjno-budowlanym. Wprowadzone e-usługi pozwalają na oszczędność czasu oraz miejsca na przechowywanie dokumentacji papierowej, o czym wspomniano w komunikacie na stronie GUNB dotyczącym konferencji, która odbyła się 28 czerwca br.: „Elektroniczne składanie wniosków to nie tylko wygodne i szybsze rozwiązanie, ale też przynoszące konkretne oszczędności dla obu stron procesu inwestycyjno-budowlanego. Szacuje się, że średnio jedna sprawa wniosku o pozwolenie na budowę zajmuje pół metra bieżącego na półce urzędowego regału, a organy zobowiązane są przechowywać wszystkie dokumenty tych spraw do czasu przekazania dokumentów do archiwów państwowych, czyli przez okres 10 lat.”  

Film nagrany na potrzeby kampanii zostanie opublikowany w mediach społecznościowych GUNB oraz MRPiT.