Całodzienna narada szkoleniowa członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB i przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych odbyła się 8 czerwca br. w Warszawie, w siedzibie PIIB. Uczestniczyły w niej 23 osoby (8 osób z KKR i 15 przewodniczących OKR). Narada odbyła się w trybie wideokonferencji.

 

Obrady prowadziła Urszula Kallik, przewodnicząca KKR PIIB. Przedstawiła działania komisji, m.in. wyniki zakończonych kontroli działalności Krajowej Rady i organów PIIB za rok 2020, plan działania KKR PIIB na II półrocze 2021 r. oraz informacje o bieżących pracach KKR PIIB.

Przewodniczący OKR zaprezentowali informacje o przeprowadzonych kontrolach działalności okręgowych izb za rok 2020 oraz o odbytych zjazdach okręgowych. Omówili również problemy związane z wypełnianiem zadań statutowych i regulaminowych.

Ponadto przedstawiono wnioski wynikające ze sprawowanego przez KKR PIIB nadzoru nad OKR.

 

Część szkoleniową w zakresie zagadnień prawnych prowadził mecenas Krzysztof Zając. Szczegółowo omówił prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków organów kontrolnych, efektywność i jakość pracy organów kontrolnych PIIB oraz procedury przeprowadzania kontroli działalności okręgowych izb przez komisje rewizyjne.

Mgr Adam Kuśmierczyk, dyrektor Krajowego Biura PIIB, przedstawił zagadnienia dotyczące informatyzacji w PIIB, m.in. system szkoleń online, aplikacje dla członków PIIB, system zdalnych posiedzeń dla organów PIIB, podpis osobisty wydawany w ramach e-dowodu.

 

Tekst: Urszula Kallik
przewodnicząca KKR PIIB

 

Fot.: stock.adobe.com/sebra