Spotkanie poprowadził Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. Obrady 9 czerwca br. odbyły się w trybie wideokonferencji. Po zatwierdzeniu porządku obrad uczestnicy jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.

 

Następnie Łukasz Gorgolewski, przewodniczący Komisji ds. BIM KR PIIB krótko zreferował zasady działania organizacji buildingSMART International (www.buildingsmart.org) , która rozwija, standaryzuje i udostępnia światu konkretne rozwiązania technologiczne służące wymianie danych BIM m.in. IFC, BCF, bDSS, składające się na tzw. open BIM. Jest to organizacja dostępna dla osób indywidualnych, małych i dużych firm. Powstała w 1995 r. z inicjatywy firmy  Autodesk i 12 innych korporacji. Funkcjonuje poprzez wyodrębnione oddziały, przeważnie w formie stowarzyszeń krajowych. Istnieją one w 25 krajach, zrzeszając ponad 1000 największych firm z branży i ponad 5000 ekspertów wyznaczających kierunek rozwoju BIM na świecie. W 2019 r. zarejestrowano Stowarzyszenie buildingSMART Polska (www.buildingsmart.org.pl). Podobnie jak w przypadku building SMART International, działalność stowarzyszenia opiera się na pracy grup roboczych funkcjonujących w ramach tzw. Pokoi Technicznych. Każdemu przypisana jest określona tematyka, np. w eduROOM omawiane jest wprowadzenie systemu certyfikacji buildingSMART Polska, w geotechROOM – wspólny rozwój i praca nad przepływem cyfrowej informacji geologicznej i geotechnicznej pomiędzy instytucjami i firmami budowlanymi.

– Nasza komisja przeprowadziła rozmowy z zarządem polskiego oddziału buildingSMART. Jego przedstawiciele zaproponowali współpracę, której początkiem byłoby podpisanie listu intencyjnego. Nie pociąga to za sobą żadnych dodatkowych kosztów dla naszego samorządu, daje natomiast  możliwość  udziału w pracach tego stowarzyszenia na zasadzie partnerstwa. Zaproponowano, by w każdym z pokojów roboczych polskiego oddziału znalazło się dwóch przedstawicieli PIIB. To znaczący udział, dający dostęp do wiedzy międzynarodowej, umożliwiający również  zabieranie głosu, co będzie korzystne dla naszych członków, którzy praktykują BIM – wyjaśnił Łukasz Gorgolewski.

 

Zgodnie z rekomendacją Komisji ds. BIM członkowie Prezydium KR PIIB przyjęli uchwałę w sprawie współpracy w zakresie wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa, zatwierdzając projekt listu intencyjnego ze Stowarzyszeniem buildingSMART Polska z siedzibą w Warszawie. Na wniosek prezesa KR PIIB  koordynatorem i osobą reprezentującą PIIB w ramach współpracy będzie Łukasz Gorgolewski, przewodniczący Komisji ds. BIM KR PIIB. Jednocześnie zaznaczono, że będzie to kolejny ważny krok w ramach realizacji „Strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazywania sposobów realizacji tej strategii” przyjętej przez Krajową Radę PIIB (uchwałą nr 2/R/20 z 4 lutego 2020 r.).

 

W dalszej części obrad omówiono wielokierunkowe działania związane z organizacją wydarzenia „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja i remont Twojego obiektu” zaplanowanego na 25 września br.  Jako pierwsza zabrała głos Aneta Grinberg-Iwańska, prezes Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, która omówiła działania promocyjne. Na wstępie zaznaczyła, że w ogólnopolską akcję włączyły się wszystkie izby okręgowe.
– Wydawnictwo zaplanowało szereg działań związanych z promocją wydarzenia – powiedziała Aneta Grinberg-Iwańska. – Pierwsze publikacje o akcji ukazały się na łamach „Inżyniera Budownictwa” już w wydaniu kwietniowym, a kolejne w majowym i czerwcowym. Z kolei wrześniowy numer będzie tematycznie korelował z tematem akcji: Budowa, eksploatacja i remont Twojego obiektu. To wydanie będzie bezpłatnie dystrybuowane we wszystkich punktach konsultacyjnych na terenie całego kraju. Otrzymają je wszyscy, którzy skorzystają z porad inżynierów budownictwa.

 

Następnie Prezes Wydawnictwa PIIB poinformowała, że 1 czerwca odbyło się nagranie filmu promującego akcję z udziałem Prezesa Krajowej Rady PIIB prof. Zbigniewa Kledyńskiego oraz inicjatorów z Mazowieckiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa – panami Mariuszem Okuniem i Radosławem Sekundą. Film będzie promował wydarzenie, którego organizatorem jest PIIB, na stronach Wydawnictwa PIIB, jak również w mediach.

– W filmie starałem się nawiązać do zagadnień ważnych dla inżynierów budownictwa i dotyczących obecnej sytuacji. Mam tu na myśli trójpodział projektu oraz zapowiedzi Nowego Ładu i budowania bez pozwolenia oraz bez kierownika budowy obiektów mieszkalnych do powierzchni zabudowy 70 mkw. W mojej opinii pozorne ułatwienia są przyzwoleniem na odroczoną płatność. Inwestor zapłaci za to wszystko, np. gdy będzie chciał sprzedać dom i okaże się, że nie ma właściwej dokumentacji podwykonawczej. Ważne, abyśmy w ramach akcji informowali o konsekwencjach wyboru tego typu rozwiązań – dodał Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB.

 

Prezes WPIIB sp. z o.o. poinformowała również, że na 18 czerwca br. zaplanowano uruchomienie podstrony poświęconej akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja i remont Twojego obiektu” z  interaktywną z mapą, na której znajdą się wszystkie adresy punktów konsultacyjnych w całej Polsce, jak również wszelkie informacje o akcji.

– W czerwcowym wydaniu zaprezentowaliśmy logotyp akcji inżynierów, gotowy jest również projekt graficzny plakatu – mówi Aneta Grinberg-Iwańska. – Po uruchomieniu podstrony dotyczącej wydarzenia, która będzie osadzona na stronie www.piib.org.pl ruszy wielokanałowa promocja akcji w mediach.

 

Andrzej Pawłowski, przewodniczący Komisji ds. komunikacji społecznej, powiedział, że omówienie działań związanych z akcją znajduje się w porządku obrad najbliższego posiedzenia komisji. Zaznaczył również, że 160 osób uczestniczyło w pierwszym szkoleniu dla konsultantów PIIB, przedstawicieli PINB-ów (osoby, które nie mogły uczestniczyć w szkoleniu otrzymają link do retransmisji).


Następnie Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, przedstawił wyniki egzaminu testowego XXXVII sesji egzaminacyjnej, która miała miejsce 28 maja br. Do egzaminu przystąpiło 3040 osób, zdało 2518 (średnia zdawalność wyniosła 82,83%, najwyższa w specjalności hydrotechnicznej – 95,24%). Przewodniczący zaznaczył, że aktualnie trwają egzaminy ustne, które będą prowadzone do końca czerwca.

 

W dalszej części spotkania Tomasz Piotrowski omówił wyniki ankiety dotyczącej zainteresowania zakupem elektronicznego podpisu kwalifikowanego na preferencyjnych warunkach dla członków PIIB. Wypełniło ją 897 osób (769 członków PIIB, którzy podali swój nr członkowski). Blisko 90% głosujących to osoby zainteresowane usługą. Ustalono, że kolejnym etapem działań będzie zebranie ofert certyfikowanych dostawców wymienionych na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji.

 

Tekst: Joanna Karwat
Fot: Canva