XXXVII sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 28 maja 2021 r. egzaminem pisemnym. 

Podobnie jak miało to miejsce w sesji poprzedniej, egzamin pisemny został przeprowadzony w dwóch turach. O godz. 9.00 do egzaminu przystąpiły osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach), natomiast o godz. 14.00 egzamin zdawali kandydaci w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).

 

Do egzaminu testowego w XXXVII sesji egzaminacyjnej przystąpiło 3040 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane.  Egzamin pisemny zdało 2518 osób.

Zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 82,83 %.

Aktualnie trwają egzaminy ustne, które zakończą się 30 czerwca br.

 

Tekst: informacja KKK KR PIIB
Fot: stock.adobe.com/jannoon028