Koleżanki i Koledzy,

 

w tym miesiącu odbędzie się XX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Niestety, znów w formie zdalnej. Delegaci będą proszeni m.in. o przyjęcie sprawozdań organów, udzielenie absolutorium Krajowej Radzie PIIB oraz podjęcie uchwały dotyczącej budżetu izby na jubileuszowy, dwudziesty rok działalności naszego samorządu zawodowego. Rok sprawozdawczy nieomal w całości przebiegł pod znakiem pandemii i wynikających z niej trudności, które dotknęły nas wszystkich. Śmierć uszczupliła skład Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, a zakażenia covidowe lub zagrożenie nimi znacząco wpłynęły na tryb naszej pracy – tej zawodowej i tej samorządowej. To ciemna strona minionego czasu. Ale jest i ta jaśniejsza. Szybko nauczyliśmy się działać w warunkach zdalnego kontaktu, dopasowując do tej formy procedury i narzędzia informatyczne; odbyliśmy w tym zakresie zbiorowe warsztaty i podnieśliśmy osobiste oraz zbiorowe kompetencje. To kapitał, który powinien być pomocny w adaptacji do nieuchronnych przemian cyfryzacyjnych wielu obszarów naszego życia, także samorządowego. Tylko od nas zależy, czy zechcemy go wykorzystać.

 

Podobnie w zakresie szkoleń udało się uzyskać – dzięki wymuszonemu przez pandemię upowszechnieniu nowoczesnych form przekazu – zdecydowanie nową jakość: znaczący wzrost liczby uczestników, równy i powszechny dostęp wszystkich członków izby do pełnej i coraz bogatszej palety wykładów, kursów lub webinariów.

 

W maju bieżącego roku rozliczyliśmy z sukcesem dofinansowanie budowy naszej siedziby przy ulicy Kujawskiej w Warszawie, co korzystnie zamyka rachunek kosztów tej znaczącej inwestycji. To symboliczne zakończenie procesu, który obfitował w wiele zaskakujących zwrotów sytuacji i towarzyszące temu napięcia, ale skończył się pozytywnie. Świadczą o tym zarówno efektowny obiekt, jak i wyniki wielu różnorodnych kontroli, audytów i – last but not least – sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB.

 

Przed nami ostatni rok tej kadencji władz izby i jednocześnie rok jubileuszowy dwudziestolecia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zachęcam gorąco do refleksji nad dwoma dziesięcioleciami samorządności inżynierów budownictwa w Polsce. Spróbujmy zastanowić się nad przeszłością, z jej dokonaniami i niepowodzeniami, oraz – co jeszcze ważniejsze – nad przyszłością, w której lokujemy nasze oczekiwania. Sprostanie wyzwaniom przyszłości będzie tym skuteczniejsze, im trafniej się samookreślimy i sprawniej samozorganizujemy.

 

W tym kontekście polecam artykuł Andrzeja Bratkowskiego inicjujący publikacje o historii i dzisiejszym stanie systemu uprawnień budowlanych – jednego z filarów bezpieczeństwa procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych, a także naszą legitymację do uprawiania zawodu zaufania publicznego.

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Fot. Marek Jaśkiewicz/Agencja Poziom
Tekst opublikowany w miesięczniku „Inżynier Budownictwa” nr 6/2021