Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tym, że 27 maja odszedł

mgr inż. Adam Boridko

Członek Komisji Prawno-Regulaminowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wieloletni Sekretarz Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia

składa Krajowa Rada oraz Komisja Prawno-Regulaminowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa