We wszystkich okręgowych izbach do testu XXXVI sesji egzaminacyjnej dopuszczono 3408 kandydatów. Ostatecznie podeszły do egzaminu 2702 osoby. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB ogłosiła wyniki pisemnej części.

XXXVI sesja egzaminacyjna rozpoczęła się egzaminem testowym, który odbył się we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa dnia 26 lutego br.
Z uwagi na obostrzenia sanitarne egzamin został przeprowadzony w dwóch turach: o godz. 9.00 do egzaminu na uprawnienia budowlane przystąpili kandydaci w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a o godz. 14.00 zdawali kandydaci w pozostałych specjalnościach.

 

Do testu XXXVI sesji egzaminacyjnej przystąpiło w sumie 2702 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Najliczniejszą grupę stanowili inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1291 os., w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 570 os., w specjalności instalacyjnej elektrycznej – 314 os.  oraz w specjalności inżynieryjnej drogowej – 281 os. W skali kraju 343 osoby nie zaliczyły testu. Zdawalność ogólna egzaminu testowego we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 87,31 %.

 

Obecnie we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa trwają egzaminy ustne.

 

Źródło: Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB
Fot.: stock.adobe.com/smolaw11