W ramach ogólnopolskiej akcji pn. „Drogocenna krew” prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w porozumieniu z Narodowym Centrum Krwi, zebrano w minionym roku 582 litry krwi pełnej i jej składników, w tym ponad 14 litrów tzw. osocza ozdrowieńców. 

Nie byłoby to możliwe bez 1258 dawców, którzy mimo trudnych warunków związanych z pandemią koronawirusa, zdecydowali się na bezinteresowną pomoc innym ludziom. Akcja skierowana była m.in. do pracowników administracji publicznej, zarządców dróg oraz przedsiębiorców z branży drogowej.

 

Co ważne, zbiórka będzie kontynuowana także w tym roku. Organizatorzy zachęcają do aktywnego udziału w akcji – oddawania krwi lub jej składników.

Można to zrobić we wszystkich Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w oddziałach terenowych oraz w mobilnych punktach poboru krwi. Wykaz miejsce, gdzie można oddać krew na hasło „Drogocenna Krew”, znajdą Państwo pod linkiem: https://tiny.pl/r4xvc

 

WAŻNE – hasło zbiórki „Drogocenna Krew” należy podawać w momencie rejestracji w RCKiK, OT lub punkcie mobilnym (krwiobusie).

Zbiórka pod hasłem „Drogocenna krew” figuruje w rejestrze NCK pod numerem 693. Niektóre RCKiK o to pytają, więc warto zapamiętać ten numer.

 

Warto być dawcą – nowe uprawnienia dla krwiodawców

Jednocześnie informujemy, że w życie weszła nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi, które przyznaje honorowym dawcom krwi dodatkowe uprawnienia w związku z pandemią COVID-19:

  • dwa dni zwolnienia od pracy (w dniu, w którym oddano krew lub jej składniki i w dniu następnym),
  • ulgę w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego.

Informacje dotyczące nowelizacji ustawy oraz nowych przywilejów znajdą Państwo m.in. na stronach NCK - https://tiny.pl/r4xbj

 

Tekst: Joanna Karwat

Fot.: stock.adobe.com/Orawan