Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza na bezpłatne seminarium online ws. promocji funkcjonowania bazy UE: Access2Marktes, które odbędzie się 25 lutego br.

Szkolenie prowadzone będzie w kilku językach UE (bez polskiego), w tym w języku angielskim. Zapisy odbywają się poprzez kliknięcie na aktywny link i dokonanie rejestracji. Brak jest informacji o końcowym terminie dla rejestracji i limicie uczestników, dlatego należy przyjąć zasadę: „kto pierwszy ten lepszy”.

Termin: 25 lutego (czwartek), 2021 r. godz. 09.00-11.00

Link do rejestracji: https://tiny.pl/rlx1p

 

Access2Markets zawiera wszystkie informacje na temat ceł, podatków, zasad i wymagań dotyczących produktów dla wszystkich krajów UE i ponad 120 innych rynków na całym świecie. MRPiT zachęca polski biznes, polskich eksporterów na rynki krajów pozaunijnych do udziału w tym seminarium, którego celem jest wzmocnienie ekspansji w handlu na rynkach międzynarodowych. Dotyczy to w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw UE.