Posiedzenie odbyło się 11 lutego br. w trybie wideokonferencji. Rozmawiano o przeprowadzonych kontrolach czynności OROZ, sprawozdaniu z działalności KROZ za 2020 rok i planie pracy na 2021 rok.

Spotkanie online poprowadziła Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator. Po zatwierdzeniu porządku obrad uczestnicy jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.

Omówiono działania KROZ PIIB w 2020 roku oraz wnioski wynikające z kontroli i ze sprawowanego nadzoru nad OROZ.

 

Kolejny punkt spotkania dotyczył omówienia i zatwierdzenia sprawozdania  z działalności KROZ za 2020 rok. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto sprawozdanie.

Następnym punktem obrad było omówienie i przyjęcie planu pracy na 2021 rok. Dużo uwagi poświęcono omówieniu bieżących spraw rozpatrywanych przez KROZ.

 

Tekst: Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator

Fot.: Biuro PIIB