Zachęcamy do zapoznania się z zawartością najnowszego wydania miesięcznika.

W lutowym numerze magazynu znajdziecie Państwo m.in. następujące artykuły:

  • Wykonywanie pomostów w świetle Prawa budowlanego i innych ustaw
  • Konstrukcje fotowoltaiczne w świetle wymagań prawnych
  • Interpretacja ministra w sprawie 50% kosztów uzyskania przychodów
  • Zagrzybienie elementów budynków
  • Poprawa izolacyjności akustycznej stropu
  • Ocieplanie dachów i stropodachów
  • Montaż mikroinstalacji PV na gruncie
  • Deepspot – najgłębszy basen świata w Mszczonowie

Więcej szczegółów: e-sklep.

Członkowie PIIB mają dostęp do najnowszych i archiwalnych wydań czasopisma poprzez portal członkowski.
Co ważne, aktywowany został dostęp do nowoczesnej wersji elektronicznej - wystarczy wybrać jedną z opcji w portalu członkowskim. 

 Zapraszamy do lektury w elektronicznej wersji.

 

 Koleżanki i Koledzy,

Wciąż stoimy na progu ogólnokrajowej akcji szczepień przeciwko COVID-19, od której słusznie oczekujemy istotnej poprawy sytuacji epidemicznej i zniesienia dolegliwych ograniczeń. Sądząc z początków, trudno jednak o sensowną prognozę zakończenia tej akcji, nie mówiąc już o ocenie jej rzeczywistych skutków dla populacyjnej odporności. Na to przyjdzie poczekać.

 

Mimo tego nie rezygnujmy i nie ustawajmy w staraniach, aby się zaszczepić! To szansa na powrót do normalności. Powinna być różna od zapamiętanej sprzed pandemii, bo w przeciwnym razie znaczyć to będzie, że historia niczego nas nie jest w stanie nauczyć. A jak wiadomo ci, którzy uczyć się jej nie chcą, są skazani na powtórki…

 

Wszystko to skłania m.in. do doskonalenia narzędzi, jakie wypracowaliśmy w warunkach ograniczonych kontaktów bezpośrednich, w pracy zdalnej. Nie jest bowiem wykluczone, że rozstaniemy się z nimi nie tak szybko, jakbyśmy tego chcieli. Poza tym warto skorzystać z dobrych stron przyspieszonej edukacji informatycznej, cyfryzacji i nowych sposobów komunikacji, jeśli okazały się pożyteczne oraz sprawniejsze niż stosowane przed pandemią i jej ograniczeniami. Na tym m.in. polega dobra strona kryzysów, jeśli potrafi się wykorzystać innowacyjność, którą trudne sytuacje wręcz wymuszają.

 

Po wielu staraniach udało się znieść formalne ograniczenia, jakie zmusiły nas do odwołania ostatniej w ubiegłym roku sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Mam nadzieję, że odbędzie się ona w tym miesiącu, jakkolwiek musi jej towarzyszyć wymagający reżim sanitarny.

Życzę i zdającym, i egzaminującym pełnego powodzenia!

 

Egzaminy uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie staną się dla jakości uprawiania naszego zawodu jeszcze ważniejsze w nieodległej przyszłości, a zdecydował już o tym stan pandemiczny. To za kilka lat o uprawnienia zaczną występować absolwenci uczelni i szkół technicznych, kształceni dziś zdalnie i z przerwami w bezpośrednim uczestnictwie w zajęciach praktycznych. Trudno, aby nie miało to wpływu na efekty kształcenia. Oby te potencjalnie niekorzystne skutki udało się zniwelować m.in. przez późniejszą, solidną, wymaganą do uprawnień praktykę zawodową.

I tego zainteresowanym życzę nie mniej gorąco niż egzaminacyjnego sukcesu teraz zdającym.

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Fot. Paweł Baldwin