Podczas XXVIII Zebrania Delegatów PZITS wybrano nowego prezesa, Zarząd Główny, skład Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz delegata do Rady Krajowej FSNT-NOT. 

W wyniku przeprowadzanych głosowań w ramach XXVIII Zebrania Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w dniu 11 grudnia 2020 r. (w trybie online) wyłoniono członków głównych gremiów PZITS.

Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w kadencji 2020-2024 została wybrana dr hab. inż. Anna Bogdan – profesor uczelni, prodziekan ds. ogólnych i nauki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska PW (2002 r.), stopień naukowy doktora uzyskała w 2007 r., doktora habilitowanego w 2012 r. Zawodowo przez wiele lat związana z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, w którym pracowała w Zakładzie Ergonomii na stanowisku kierownika Pracowni Obciążeń Termicznych. Delegat Polski w Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA), członek CEN TC 156 Ventilation for buildings; WG 18 Ventilation for hospitals, PKN KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji oraz The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).

Więcej na temat wyboru nowych władz PZITS można przeczytać na stronie internetowej PZITS o/Katowice oraz na stronie głównej pzits.pl.

 

Fot: stock.adobe.com/peshkova (fotomontaż)