Ukazał się już kolejny tegoroczny numer czasopisma. Zachęcamy do zapoznania się z jego zawartością.

W grudniowym numerze miesięcznika znajdziecie Państwo m.in. następujące artykuły:

  • Etapowanie budowy – decyzje, regulacje, wyroki sądu
  • Nowy JPK_VAT w branży budowlanej
  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków - przepisy
  • Zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego
  • Jak optymalizować telekomunikacyjną kanalizację kablową
  • O przeglądach elewacji wentylowanych
  • Zbrojenia niemetaliczne

Więcej szczegółów: e-sklep, prenumerata. Członkowie PIIB mają dostęp do najnowszych i archiwalnych wydań czasopisma poprzez portal członkowski.

 

 Koleżanki i Koledzy,

piszę ten tekst w Dniu Niepodległości. Kiedy dotrze do Was numer 12 „Inżyniera Budownictwa”, będzie prawie połowa grudnia. Świadomość nieuchronnych różnic między kontekstem powstania tego ni to listu, ni to minifelietonu a okolicznościami, w których zechcecie go przeczytać, jest tym większa, im sytuacja pandemiczna bardziej dynamiczna. Trudno w tych warunkach o sensowne prognozy tego, co w nieodległej przyszłości będzie obiektywnie charakteryzować stan gospodarki, nie mówiąc już o nastrojach społecznych i naszych środowiskowych problemach. Przypomina to wróżenie z fusów.

Oficjalny optymizm zderza się z twardymi, dostępnymi bezpośrednio danymi. Przepisy i zalecenia często nijak się mają do praktyki, z którą zaczynają mieć do czynienia już nie tylko anonimowi dla nas bohaterowie newsów, ale znajomi naszych znajomych, owi znajomi, przyjaciele, członkowie rodziny, w końcu mamy do czynienia my sami. Pojawia się wrażenie okrążenia, jeśli nie osaczenia. Towarzyszy temu terminologia wojny, frontu, walki i – niestety – ofiar. Temperatura emocji rośnie, jak i związana z tym niepewność oraz poczucie utraty wpływu na zmieniającą się sytuację.

A przecież i w technice wojowania, jak i w każdej innej profesjonalnej działalności, obowiązują związki przyczynowo-skutkowe, szacowanie ryzyka oraz racjonalne próby jego ograniczania. Braków w tym zakresie nie zrekompensuje się słowami, chociaż one same potrafią i budować, i niszczyć np. tak szczególnie teraz ważne zaufanie.

Dlatego warto sięgać do historii nie tylko w Dniu Niepodległości i brać z niej to, co i współcześnie może budować zaufanie, kompromis oraz solidarność w dźwiganiu trudności.

 

Życzmy sobie, abyśmy i w tym budowaniu byli profesjonalistami.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Fot: Paweł Baldwin, Renata Laskowska/WPIIB