Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej dotycząca systemu zgłaszania problemów w zakresie handlu z krajami trzecimi.

Komisja Europejska 16.11.2020 r. uruchomiła nowy, scentralizowany na poziomie DG Trade system skarg (Single Entry Point) służący do zgłaszania barier w handlu w dostępie do rynków krajów trzecich oraz naruszeń zobowiązań w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju zawartych w umowach handlowych UE (efektywniejsze egzekwowanie i implementacja FTAs) oraz w ramach ogólnego systemu preferencji (GSP).

Składanie skarg odbywa się poprzez portal Access2Markets (zakładka kontakt).

Procedura składania skarg jest przeznaczona dla administracji państw członkowskich UE, indywidualnych przedsiębiorstw, stowarzyszeń biznesowych/handlowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obywateli UE.

Składanie skarg na poziomie UE będzie skutecznym narzędziem bezpośredniego informowania KE ws. utrudnień w handlu dla unijnych, w tym polskich eksporterów na rynki krajów trzecich i podejmowania szybkich działań zaradczych po stronie KE.

 

Tekst: Joanna Karwat