alt4 września 2020 r. odbyło się spotkanie inaugurujące drugi etap pilotażu generatora wniosków elektronicznych. Od tego dnia, oprócz dotychczasowych zgłoszeń w formie elektronicznej najprostszych procedur budowlanych, doszła możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę z projektem budowlanym w formie cyfrowej.

Zachęcamy inżynierów budownictwa do uczestnictwa w tej testowej procedurze, która będzie trwała do 16 października 2020 r. Pozwoli ona na stworzenie odpowiednich rozwiązań technicznych i właściwych podstaw prawnych umożliwiających złożenie elektronicznego wniosku o pozwolenie na budowę z cyfrowym projektem budowlanym od 2021 r.

Celem pilotażu, w którym uczestniczy również PIIB, jest m.in.:

- pozyskanie uwag na temat cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym cyfrowego projektu budowlanego,

- zbadanie potrzeb inwestora (lub jego pełnomocnika) oraz urzędnika, a także zbadanie ścieżki tworzenia, podpisywania oraz doręczania dokumentów,

- weryfikacja możliwości podpisywania cyfrowego projektu budowlanego przez wiele osób,

- przetestowanie procesu elektronicznego podpisywania i wysyłania wygenerowanych dokumentów oraz ich załączników (których wielkość nie przekracza 500 MB) za pośrednictwem platformy ePUAP,

- zebranie rekomendacji możliwych zmian dotyczących samej formy projektu w wersji cyfrowej,

- zbadanie funkcjonalności zaproponowanego oprogramowania do odczytywania cyfrowej wersji projektu architektoniczno-budowlanego.

 

Dokumenty wykorzystane w badaniach mogą być pozyskiwane w dwojaki sposób:

- jeżeli inwestor (lub projektant, jako jego pełnomocnik) składa wniosek pozwolenia na budowę/zgłoszenia z projektem budowlanym do urzędu, który jest uczestnikiem badań, może złożyć równolegle ten sam wniosek w formie cyfrowej,

- jeżeli inwestor (lub projektant, jako jego pełnomocnik) składał wcześniej wniosek do urzędu, który jest uczestnikiem badań, może w celu ich przeprowadzenia wypełnić i przesłać w formie elektronicznej wniosek wraz załącznikami, uprzednio składany drogą tradycyjną.

 

Przed rozpoczęciem procedowania wniosku w formie elektronicznej należy skontaktować się z badaczem, który na podstawie przeprowadzonego wywiadu dobierze odpowiedni scenariusz testowy. Na spotkanie z badaczem UX można zapisać się telefonicznie (tel. 792046409), mailowo (pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub za pomocą kalendarza https://calendly.com/roksana-jedruch-laboratorium-ee/indywidualne-wywiady-poglebione?month=2020-09 .

 

Cyfrowe wnioski z elektronicznym projektem budowlanym można składać w następujących organach AAB biorących udział w pilotażu:

1. Starosta Legionowski,

2. Starosta Pruszkowski,

3. Starosta Powiatu Mieleckiego,

4. Starosta Pucki,

5. Prezydent Gdyni,

6. Starosta Gliwicki,

7. Prezydent Miasta Bielska-Białej,

8. Prezydent Miasta Kielce

9. Starosta Poznański,

10. Prezydent Miasta Poznania,

11. Starosta Bocheński,

12. Starosta Świdwiński,

13. Prezydent Miasta Sopotu,

14. Starosta Radomszczański,

15. Prezydent Miasta Gdańska,

16. Prezydent m. st. Warszawy – Wydział Architektury i Budownictwa Dzielnicy Wola,

17. Starosta Olsztyński.

 

Zachęcamy do testowania.

Bieżące informacje na temat cyfryzacji procesu budowlanego znajdują się na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/cyfryzacja .