Zgodnie z założeniami od 19 września będzie można skorzystać z możliwości elektronicznego składania, np. zgłoszeń robót budowlanych wraz z załącznikami w postaci skanów lub zdjęć. Usługa ta w pełnym zakresie będzie dostępna jednak po uchwaleniu ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która na początku sierpnia trafiła do Sejmu RP.

W pracach nad projektem ustawy umożliwiającej składanie elektronicznych wniosków o pozwolenie na budowę wraz z elektroniczną wersją projektu budowlanego aktywnie uczestniczy Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

4 września rozpocznie się II etap pilotażu, w którym użytkownicy będą mieli możliwość sprawdzenia funkcji przesyłania pełnego wniosku o pozwolenie na budowę w formie elektronicznej. W pilotażu uczestniczy 17 starostw (organów AAB), z którymi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego  podpisał porozumienie. Są to:

1. Starosta Legionowski

2. Starosta Pruszkowski

3. Starosta Powiatu Mieleckiego

4. Starosta Pucki

5. Prezydent Gdyni

6. Starosta Gliwicki

7. Prezydent Miasta Bielska-Białej

8. Prezydent Miasta Kielce

9. Starosta Poznański

10. Prezydent Miasta Poznania

11. Starosta Bocheński

12. Starosta Świdwiński

13. Prezydent Miasta Sopotu

14. Starosta Radomszczański

15. Prezydent Miasta Gdańska

16. Prezydent m.st. Warszawy

17.Starosta Olsztyński

Projektanci zainteresowani złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w formie elektronicznej i przejścia całego procesu uzyskania pozwolenia na budowę w formie cyfrowej, będą mogli skorzystać z takiej możliwości, jednak  na razie jeszcze tylko w ramach testu, z dołączonym równolegle projektem w formie tradycyjnej (papierowej). Procedura taka musi być zachowana ze względu na obowiązujące obecnie przepisy.

Pomimo tego, zachęcamy do udziału w tym pilotażu, gdyż zdobyte  doświadczenia będą bardzo pomocne przy tworzeniu rozwiązań prawnych i technicznych niezbędnych do uruchomienia usługi w 2021 r.

Koleżanki i Koledzy, jeśli planujecie w najbliższym czasie wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę, do któregoś z ww. organów AAB, to zachęcamy do kontaktów ze starostwami i testowania.

alt