altKoleżanki i Koledzy,

Za nami czerwiec, a wraz z nim minął półmetek bieżącej kadencji. W dniach 17-20 czerwca odbył się, zdalnie i przy użyciu narzędzi informatycznych, XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Poprzedziły go okręgowe zjazdy, przeprowadzone w tej samej formie. To skutek stanu pandemii COVID-19.  Wciąż przeżywamy trudności stanu epidemicznego i chociaż gospodarka jest odmrażana, a my staramy się wrócić do poprzedniego sposobu funkcjonowania, to nie wiadomo jak się to wszystko jeszcze potoczy.

Dlatego, po pierwsze należy docenić zdolność naszego samorządu zawodowego do adaptacji do stanu zagrożenia epidemicznego, czego najlepszym dowodem jest utrzymanie działalności szkoleniowej i organizacyjnej, m.in. dzięki uruchomieniu odpowiednich narzędzi informatycznych.

Po drugie, chociaż nie wszyscy jeszcze opanowaliśmy te narzędzia tak dobrze, aby w pełni swobodnie dyskutować o szczegółach procedowanych kwestii, to jednak zdajemy sobie sprawę z nieuniknionych trendów cyfryzacyjnych i przyjęliśmy zmiany w statucie PIIB, które pozwolą nam na wykorzystywanie teraz nabywanych umiejętności również w popandemicznej przyszłości. To także szansa na wypracowanie nowej jakości pracy samorządowej, dającej szansę na większe w niej zaangażowanie naszym Koleżankom i Kolegom intensywnie pracującym zawodowo.

Wiem, że kontakt bezpośredni ma swoje niezastępowalne zalety i powinniśmy go sobie cenić najbardziej. Gdybyśmy mogli z niego skorzystać na ostatnim Krajowym Zjeździe wiele dyskusyjnych kwestii moglibyśmy lepiej sobie wyjaśnić, co zapewne przełożyłoby się na jeszcze lepsze wyniki poszczególnych głosowań. Tym bardziej więc ceńmy sobie wyniki zjazdu i dojrzałość jego rozstrzygnięć.

Wracając do ostatnich dwóch lat – półmetka, który skłania do refleksji o czasie minionym, to nie przypominam sobie, abyśmy na początku tego okresu słyszeli przewrotne chińskie życzenia: Obyś żył w ciekawych czasach! A jednak…

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński

Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa