alt2 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB w formie wideokonferencji. W czasie dyskusji podjęto tematy dotyczące m.in. realizacji zadań w obecnej sytuacji epidemicznej.

Członkowie Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB

przyjęli podczas posiedzenia  program działania komisji do końca V kadencji. W trakcie dyskusji szczególnie dużo uwagi poświęcono konieczności wypracowania nowych sposobów realizacji zadań w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Nadal nadrzędnym celem Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB jest przekaz informacji z zakresu etyki inżyniera budownictwa jak najszerszemu gronu obecnych i potencjalnie przyszłych członków naszego samorządu.

 

G. Okulicz-Kozaryn