alt15-20 września 2019 r. odbywała się 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Bezpośrednim organizatorem konferencji był Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

altKonferencja wzorem roku ubiegłego rozpoczęła się w krynickiej pijalni, a sesje naukowe zagościły w Muszynie, w hotelu Activa.  Podczas uroczystej inauguracji konferencji głos zabrali m.in.: prof. dr hab. inż. Jan Kazior –  JM Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT – Przewodnicząca Komitetu Nauki PZITB, Ryszard Trykosko – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Wręczono także  nagrody i medale PZITB za rok 2019. Otrzymali je:

alt- dr hab. inż. Janusz Konkol z Politechniki Rzeszowskiej – nagrodę PZITB im. prof. Wacława Żenczykowskiego; dr hab. inż. Radosław Jasiński z Politechniki Śląskiej – nagrodę PZITB im. prof. Stefana Bryły;

- prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński z Politechniki Krakowskiej – medal PZITB im. prof. Stefana Kaufman;

- prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska z Politechniki Warszawskiej - medal PZITB im. prof. Romana Ciesielskiego;

- dr inż. Radosław Dominik Sekunda z Polskiej Grupy Inżynierskiej – nagrodę PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego w dziedzinie praktycznej;

- dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK  z Politechniki Krakowskiej – nagrodę PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewski w dziedzinie naukowej.

altTradycyjnie konferencja składała się z dwóch części: problemowej i ogólnej. Myślą przewodnią części problemowej była „cyfryzacja w budownictwie i architekturze”, obejmująca 8 obszarów konferencyjnych rozważań: Obsługa baz danych, Big Data; Grafika komputerowa, wizualizacje 3D; BIM – oprogramowanie; Automatyzacja w budownictwie; Druk 3D, skanery przestrzenne; Projektowanie parametryczne; GIS w budownictwie i planowaniu przestrzennym oraz IoT – internet rzeczy.

Przedmiotem części ogólnej konferencji były problemy naukowe z zakresu m.in.: budownictwa ogólnego; fizyki budowli; geotechniki; inżynierii komunikacyjnej; inżynierii materiałów budowlanych; inżynierii przedsięwzięć budowlanych.

W trakcie konferencji zorganizowano dwa konkursy: konkurs na najlepszy samodzielny referat młodego naukowca, tj. samodzielnego autora referatu, który w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończył 35. roku życia oraz konkurs na najlepszy samodzielny poster młodego naukowca, podczas którego zaprezentowanych zostało 10 prac 13 uczestników. 

altLaureatami konkursu na najlepszy samodzielny referat młodego naukowca, wygłoszony podczas konferencji, zostali:

I miejsce – dr inż. Piotr Woźniczka z Politechniki Krakowskiej za referat pt. „Ocena odporności ogniowej stalowej kratownicy o dużej rozpiętości”,

II miejsce – dr inż. Krzysztof Nepelski z Politechniki Lubelskiej za referat pt. „Analiza MES osiadania budynku wysokiego posadowionego na podłożu lessowym”,

III miejsce – mgr inż. Michał Piątkowski z Politechniki Koszalińskiej za referat pt. „Wpływ geometrii kratownicy z imperfekcjami na obciążenie poprzecznego tężnika dachowego”.

altW konkursie na najlepszy samodzielny poster młodego naukowca wyniki były następujące:

I miejsce – Rafał Budziński i Katarzyna Sieńkowska z Politechniki Rzeszowskiej, za plakat pt. „Badania wpływu usztywnień podłużnych kształtowników giętych na zimno na ich nośność przy ściskaniu”,

II miejsce – Kamil Krzywiński z Politechniki Wrocławskiej za plakat pt. „Wpływ teksturowania podkładu betonowego na wytrzymałość przy odrywaniu posadzki z żywicy epoksydowej”,

III miejsce – Dawid Cichy z Politechniki Warszawskiej za plakat pt. „System wykrywania przekroczeń warunków nośności w stalowych konstrukcjach hal przemysłowych”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie: http://www.krynica2019.pk.edu.pl/index.php/pl/.