alt27 września 2019 r. odbył się w Gnieźnie – Wielkopolski Dzień Budowlanych. Na część oficjalną uroczystości do auli Collegium Europejskiego w Gnieźnie przybyło z całej Wielkopolski ponad 300 inżynierów budownictwa i techników.

altWszystkich przybyłych serdecznie powitał prowadzący część oficjalną uroczystości Rafał Muniak, dziennikarz gnieźnieńskich mediów. Zaprosił przybyłych na występ Kameralnego Zespołu Męskiego „Szpaki” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, który poprowadziła Paulina Kuczyńska-Siwka. Artyści swój występ zakończyli utworem „Budujemy nowy dom”, a uczestnicy uroczystości gorącymi brawami podziękowali za występ chóru.

altNastępnie Jerzy Stroński, przewodniczący WOIIB przywitał przedstawicieli władz wojewódzkich i regionalnych, wszystkich gości i uczestników uroczystości oraz przedstawił działalność WOIIB w ostatnim okresie i wskazał dalsze kierunki działania. W uroczystości wzięli udział m.in. Paweł Arndt – poseł na Sejm RP, Krzysztof Krzysztofiak – zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Tadeusz Tomaszewski – radny Sejmiku Wielkopolskiego, Aida Januszkiewicz-Piotrowska – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Danuta Gawęcka – sekretarz Krajowej Rady PIIB, Tomasza Budasz – prezydent Miasta Gniezna, Dariusz Pilak – przewodniczący Rady Powiatu Gniezno, Jacek Kowalski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gniezno, Mariusz Mędrawski – członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Marek Szczęsny – prezydent Wielkopolskiej Izby Budownictwa, Krzysztof Frąckowiak – wiceprzewodniczący WOIA,  Zenon Kierczyński – prezes zarządu Wielkopolskiej Izby Budownictwa,  Kazimierz Pawlicki – prezes NOT w Poznaniu, Teresa Kuczkowska – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, Stefan Pokładecki – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Gnieźnie.

altGoście w swoich wystąpieniach doceniali rolę inżynierów w budowaniu nowoczesnej Polski, którzy zmieniają na korzyść  budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe oraz infrastrukturę komunikacyjną. Życzyli wszystkim budowlańcom zdrowia i zadowolenia z wykonywanej trudnej i odpowiedzialnej pracy.

altWielkopolski Dzień Budowlanych był także bardzo dobrą okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych członków naszej Izby. Medal Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego odebrali: Klemens Janiak, Jan Michalski, Michał Rakowski i Elżbieta Stakun, wręczenia natomiast dokonali Krzysztof Krzysztofiak, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Jerzy Stroński, przewodniczący WOIIB.

Medalem koronacyjnym został uhonorowany Zenon Wesołowski i dekoracji dokonał Tomasz Budasz, prezydent miasta Gniezno oraz Jerzy Stroński.

Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wręczyli: Danuta Gawęcka,  sekretarz PIIB i Jerzy Stroński. Złotą Honorową Odznakę PIIB odebrali: Lech Karwowski, Mieczysław Szukała i Zenon Zgarda. Srebrną Honorową Odznakę PIIB odebrali: Maciej Galantowicz, Zbigniew Głuszak, Seweryn Kaczmarek, Mieczysław Łebedyński, Barbara Nizio, Małgorzata Zamoyska-Mrozek i Józef Zgrabczyński.

alt

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy Dnia Budowlanych udali się do Dziekanowic, gdzie potoczyła się towarzyska część spotkania wielkopolskich budowlańców. W przerwach rozmów ponad 150 Koleżanek i Kolegów skorzystało z możliwości przeprawy promowej na wyspę Ostrowa Lednickiego i zwiedzenia z przewodnikiem kolebki naszej państwowości.M. Praszkowski, RED. PIIB

Fot. M. Praszkowski