alt20 września  2019 r. odbyła się  Gala Finałowa Konkursu Budowa Roku Podkarpacia 2018  w nowej siedzibie Podkarpackiej OIIB i była połączona z uroczystym otwarciem obiektu.

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia to wynik wspólnej pracy Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych: Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko-Lubelski, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Rzeszowie oraz  Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Celem konkursu jest prezentacja osiągnięć inwestycyjnych jednostek inwestorskich, projektowych i wykonawczych działających na Podkarpaciu.

altWśród znamienitych gości przybyłych na galę byli: Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Aleksandra Mądry-Drzał - główny specjalista w Departamencie Organizacyjno- Prawnym Urzędu Marszałkowskiego, Marek Ustrobiński – zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski, Marek Bajdak – dyrektor Wydziału  Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego, Krzysztof Sopel – dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, Janusz  Dobrzański – prezes NOT Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Rzeszowie, dr hab inż. Lucjan Ślęczka – prodziekan ds. Kształcenia dla kierunków  Budownictwa oraz Architektury Politechniki Rzeszowskiej, dr Tomasz Pytlowany – kierownik Zakładu Budownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, dr inż. Zygmunt Rawicki – Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Mieczysław  Mieczysław Molencki – zastępca przewodniczącego Rady Opolskiej OIIB i Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Bogusław Barłog – członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Opolskiej OIIB, Filip Pachla – skarbnik  Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uroczystości rozpoczął przewodniczący Rady Podkarpackiej OIIB Grzegorz Dubik zapraszając  honorowych gości  do  uroczystego przecięcia wstęgi – symbolicznego otwarcia nowej siedziby izby. Gdy tradycji stało się zadość  można było rozpocząć Galę Finałową Budowy Roku Podkarpacia 2018. 

altPo krótkich wystąpieniach zaproszonych gości nagrodzeni zostali najmłodsi projektanci – laureaci konkursu rysunkowego „Drogi, mosty, estakady i autostrady przyszłości”. Nagrody przyznano w dwóch  kategoriach 6-8 lat i 9-12 lat.

Kolejnym punktem gali był wykład pt. „Siedziba PDK OIIB jako droga do budownictwa prawie zeroenergetycznego”, który wygłosił projektant budynku mgr inż. arch. Tomasz Pyszczek. Następnie przystąpiono do wręczania nagród.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski  przyznało nagrody w 3 kategoriach: stacje elektroenergetyczne, systemy fotowoltaiczne oraz  linie elektroenergetyczne NN.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie przyznał nagrody w 5 kategoriach: obiekty mieszkalne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, obiekty użyteczności publicznej oraz modernizacje.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko-Lubelski przyznały nagrody w kategorii obiekty komunikacyjne Podkarpacia.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki przyznało nagrody w 3 kategoriach: wysokosprawne źródła energii, odnawialne źródła energii oraz  inżynieria miejska.

altNagrodę Grand Prix  oraz tytuł Budowy Roku Podkarpacie 2018   przyznaną przez PDK OIIB oraz stowarzyszenia naukowo-techniczne: PZiTB, SEP, PZITS, SITK, ZMRP zdobyły  Budynki Mieszkalne Wielorodzinne W2 i L2 z garażami podziemnymi przy ul. Lubelskiej i Warszawskiej w Rzeszowie:

Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie Złotej Odznaki Honorowej PIIB za szczególne osiągnięcia w pracy dla samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Otrzymali je:- mgr inż. Marian Baran oraz inż. Andrzej Ostrowski.  

altGalę budowy Roku Podkarpacia 2018 objęli honorowym patronatem: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki  Rzeszowskiej, Prezes PIIB, Prezes NOT w Rzeszowie  .

 Więcej o nagrodzonych obiektach można przeczytać w wydanym z tej okazji katalogu, zamieszczonym na stronie internetowej PDK OIIB  www.inzynier.rzeszow.pl

 

alt(Liliana Serafin, Podkarpacka OIIB; RED. PIIB)