altZebranych powitała przewodnicząca Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  Barbara Malec, która powiedziała m.in.: Wszystko, co jest na ziemi i pod ziemią to rezultat pracy budowlańców. Zawsze prezentuję pogląd że zawody budowlane to zawody piękne, ale niezwykle trudne i odpowiedzialne. Do tej pory uroczystości odbywały się w stolicy województwa, w mieście Łodzi, dzisiaj przyjechaliśmy do Piotrkowa Trybunalskiego, miasta historycznego z osiemsetletnią tradycją, pełnego zabytków ale jednocześnie szczycącego się wieloma interesującymi nowymi obiektami budowlanymi

 

altWojewódzkie Święto Budowlanych to także czas wręczania nagród i odznaczeń. Złotą Honorową Odznakę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za szczególne osiągnięcia w pracy dla samorządu zawodowego inżynierów budownictwa otrzymali: Włodzimierz Babczyński, Lech Boguń, Jan Kozicki, Andrzej Lipiński, Zenon Łaski, Tadeusz Urban, Zbigniew Wilk. Srebrną Honorową Odznakę PIIB  otrzymali: Piotr Bardzki, Grzegorz Jackowski, Jan Jarecki.

altNa wniosek Łódzkiej OIIB  Złotą Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa” otrzymali: Zbyszek Dudkiewicz, Tadeusz Malinowski, Ignacy Petecki, Grzegorz Rakowski, Antoni Rek, Sylwester Rudecki, Marek Stańczak, Cezary Wójcik.

altWręczono także statuetki laureatom XIII edycji Konkursu im. profesora Władysława Kuczyńskiego na najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Konkurs współorganizowany jest przez: Oddział Łódzki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

altWręczono także nagrody Łódzkiej OIIB za najlepszą pracę dyplomową o tematyce chemii budowlanej wykonaną na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. 

altW tym roku nagrodę „Złote Pióro, którą Rada Programowa Wydawnictw w porozumieniu z Redakcją Wydawnictw od kilku lat przyznaje osobom szczególnie zasłużonym dla Kwartalnika Łódzkiego, wyróżniono artykuł pani Anny Biłek zamieszczony w „Kwartalniku Łódzkim” nr 1 w 2018 roku pt. „Bezpieczeństwo elektryczne. Od stacji ładowania po pojazd elektryczny”.

altOgłoszono także wyniki konkursu fotograficznego „Fotografujemy Budownictwo Województwa Łódzkiego 2019” organizowanego już po raz kolejny przez Łódzką OIIB. Do konkursu zgłoszono wiele bardzo ciekawych prac. I miejsce zdobył Jarosław Lipiński, II miejsce zdobyła Halina Felauer, III miejsce zdobyła Sylwia Kowalska. Ponadto jury wyróżniło zdjęcia: Mariusza Mołonia, Ewy Felauer i Jacka Gliszczyńskiego. 

altOddział Łódzki PZITB wręczył także nagrodę „Zbudowano w Łódzkiem”, którymi uhonorowano inwestycje z Piotrkowa Trybunalskiego (Mediateka) i Aleksandrowa Łódzkiego (Centrum Handlowe).

altW kolejnej części spotkania odbył się koncert Dariusza Stachury i Sylwii Strugińskiej, a po nim kolacja w koleżeńskim gronie.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością licznie zgromadzeni goście, w tym m.in. Norbert Książek - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, prof. Zbigniew Kledyński - prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Krzysztof Ciecióra - Wicewojewoda Łódzki, Andrzej Kacperek - Wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego, Dariusz Matyśkiewicz – wiceprezydent Bełchatowa, Stanisław Cubała - Wicestarosta Piotrkowski, Jarosław Karolewski - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi, Robert Geryło – dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Ryszard Trykosko - przewodniczący Zarządu Głównego PZITB, prof. Dariusz Gawin Prorektor Politechniki Łódzkiej, prodziekani Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska: dr hab. inż. Renata Kotynia, dr inż. Jakub Miszczak, dr inż. Michał Gajdzicki, prof. Dariusza Bieliński – prodziekan ds. nauki i innowacji Wydziału Chemicznego oraz licznie przybyli na uroczystość koleżanki i koledzy z okręgowych izb inżynierów budownictwa, samorządów zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.

altWojewódzkie Święto Budowlanych objęli honorowym patronatem: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi oraz Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

(R. Włostowska, Red. PIIB)
Fot. Jacek Szabela

alt