altMinister Inwestycji i Rozwoju w  odpowiedzi na wystąpienie prof. Zbigniew Kledyńskiego, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (28 maja br.) w sprawie stanowiska Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego, wystosował pismo o pilne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji do Małgorzaty Pilnikiewicz, prezesa Krajowej Rady Izby Architektów.

Minister Inwestycji i Rozwoju w swoim piśmie zwraca uwagę, że „zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z późn. zm.), izba inżynierów budownictwa zrzesza osoby, które posiadają uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o której mowa w art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt 2-4 tej ustawy, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo budowlane, czyli m.in. osoby, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie.

W związku ze stanowiskiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dn. 14 maja 2019 r. , w przedmiocie obowiązkowego wpisu na listę członków samorządu zawodowego osób posiadających uprawnienia w specjalności architektonicznej, jako koniecznej przesłanki do sporządzania projektów architektonicznych, Minister Inwestycji i Rozwoju zwrócił się do Małgorzaty Pilnikiewicz, prezesa Krajowej Rady Izby Architektów, o pilne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i praktyk Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Architektów. 

Czekamy na równie szybką reakcję Pani Prezes IA i poinformujemy na naszej stronie internetowej, jak tylko otrzymamy odpowiedź w tym zakresie.