21 marca 2019 r. w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień dla tegorocznych laureatów znaku jakości „Dobry Beton”. Polska Izba Inżynierów Budownictwa sprawowała honorowy patronat nad wydarzeniem. W Kapitule Znaku Jakości brał udział Tomasz Piotrowski, zastępca sekretarza KR PIIB.

Już od 16 lat Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce promuje dobre praktyki w produkcji betonu towarowego pokazując wytwórnie dbające o jakość oferowanych produktów, środowisko naturalne, a także bezpieczeństwo pracy.

Tegoroczna kampania otwierała nowy rozdział dla Znaku SPBT Dobry Beton. Po raz pierwszy 20 wytwórni ubiegających się o to wyróżnienie poddane było audytom z zakresu BHP i ochrony środowiska. Stowarzyszenie rozszerzyło wsparcie branży o nowy kierunek, aby podnosić jej świadomość tym razem w tych dwu ważnych obszarach. Umożliwi to tym samym poprawę  wykorzystania zasobów naturalnych, a także podniesie bezpieczeństwo pracy na wytwórniach betonu.

Efektem dotychczasowych Kampanii Dobry Beton stała się większa dbałość o odbiorcę finalnego a także o to, że oferowany mu beton towarowy jest produkowany z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Nowa odsłona znaku nastawiona jest również na podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o bezpieczeństwo pracy zespołów. Nowe rozwiązania znaku Dobry Beton to także wsparcie uczestników konkursu w działaniach proekologicznych. Poddanie się przez wytwórnie kontroli w tym obszarze pozwoli na podnoszenie świadomości nie tylko w zakresie ochrony środowiska, ale również wpłynie na kształtowanie produkcji betonu w symbiozie z lokalną społecznością.

W tegorocznej edycji wzięło udział 20 wytwórni betonu towarowego. Szesnaście z nich to nowicjusze, którzy starali się o to wyróżnienie po raz pierwszy. Ci laureaci będą mogli posługiwać się znakiem Dobry Beton przez najbliższe dwa lata, natomiast cztery wytwórnie postanowiły poddać się ponownie rygorom konkursu i prolongować znak Dobry Beton uzyskując certyfikat na kolejne 4 lata.

Podczas gali Prezes SPBT Wojciech Hałat w swoim wystąpieniu nawiązał do 20-lecia SPBT. Mówił także o przygotowaniu podwalin pod uznanie betonu towarowego za wyrób budowlany w rozumieniu formalno-prawnym oraz o bieżącej aktywności rynku betonu towarowego na tle sytuacji sektora budowlanego. Reprezentujący PIIB Tomasz Piotrowski zabrał głos oraz odczytał pismo prof. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa PIIB skierowane do organizatorów oraz uczestników kampanii.

Natomiast prof. Jan Małolepszy, przewodniczący Kapituły Znaku Dobry Beton przedstawił m.in. założenia znaku i  omówił jego nowy zakres kontroli.

W tym roku z rąk Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Kapituły certyfikaty Dobry Beton otrzymali przedstawiciele dwudziestu wytwórni betonu towarowego z całego kraju. Znakiem SPBT może obecnie poszczycić się 76 wytwórni.

Więcej o kampanii Dobry Beton: http://www.dobry-beton.com.pl/

Fot. SPBT