Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. zwracają się z prośbą o wypełnienie ankiety przesłanej Koleżankom i Kolegom, dotyczącej czasopisma „Inżynier Budownictwa”.

Ankieta została wysłana w związku z pojawiającymi się wśród członków PIIB pytaniami, czy jest możliwość otrzymywania „Inżyniera Budownictwa” w wersji gazety elektronicznej zamiast w wersji drukowanej.

Ankieta jest dostępna w portalu PIIB pod adresem internetowym https://portal.piib.org.pl/

Brak odpowiedzi na ankietę oznaczać będzie, że nie jesteście Państwo  zainteresowani otrzymywaniem „Inżyniera Budownictwa” w wersji elektronicznej i będziecie otrzymywać „IB” w dotychczasowej wersji, tj. drukowanej.

Termin zbierania odpowiedzi: 31 marca 2019 r.