13 marca 2019 r. w trakcie uroczystości otwarcia Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2019, Targów ELEKTROTECHNIKA 2019 i Wystawy TELETECHNIKA 2019 nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Osobowość Roku 2018. Polska Izba Inżynierów Budownictwa była współorganizatorem konkursu.

 

Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań tak technicznych, jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce.

Organizatorami konkursu są: Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (KIGE), Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego i Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W obradach Kapituły Konkursu uczestniczył także przedstawiciel Izby Architektów RP. Honorowy Prezes PIIB prof. Zbigniew Grabowski przewodniczył pracom kapituły.

Osobowościami Roku 2018 zostali:

W kategorii nauka:

Marcin Hołub – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym, profesor nadzwyczajny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Aktywny badacz i członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Działa na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim. Wspiera młodzież działającą w SEP,   aktywnie wspierając przygotowania prezentacji na Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł”, a także na Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka.

W kategorii gospodarka:

Tomasz Kaczor – inżynier, absolwent Politechniki Krakowskiej. Współzałożyciel firmy TM Technologie,  jednego z wiodących europejskich producentów systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Prezes Zarządu Spółki Klaster Inteligentnego Oświetlenia. Twórca i współtwórca wielu rozwiązań, które uzyskały ochronę prawną zarówno w Polskim Urzędzie Patentowym, jak i Europejskim Urzędzie Patentowym.

W kategorii otoczenie biznesu:

Pani Krystyna Rosłan-Kuhn – absolwentka Politechniki Warszawskiej, ekspert Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ekspert międzynarodowy. Od 2013 r.  jest członkiem Komitetu Regulacji i Spektrum WorldDAB, a od 2015 r. członkiem zarządu tej organizacji (WorldDAB - międzynarodowa organizacja działa na rzecz wdrażania radiowej emisji cyfrowej na świecie). Reprezentuje KRRiT w międzynarodowych organizacjach działających na rzecz ułatwień dostępu do mediów i multimediów dla osób niepełnosprawnych.

Do nagrody Osobowość Roku 2018  Kapituła Konkursu nominowała siedem osób.