26 lutego 2019 r. w przeddzień Międzynarodowych Targów Budowlanych (Stavebni Veletrh Brno 2019 – 27 luty-2 marca 2019 r.). Czeska Izba Inżynierów Budownictwa (ČKAIT) i Czeski Związek Inżynierów Budownictwa (ČSSI), zorganizowały Ouvertura Stavebniho Veletrhu 2019. Tematem wiodącym spotkania było „Jak mądrze mieszkać?” Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Zygmunt Rawicki, wiceprezes KR PIIB.

W przeddzień rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Budowlanych (Stavebni Veletrh Brno 2019) Czeska Izba Inżynierów Budownictwa (ČKAIT) i Czeski Związek Inżynierów Budownictwa (ČSSI) zorganizowały w auli rektoratu Wyższej Szkoły Technicznej w Brnie (VUT) uroczyste spotkanie (tzw. Ouvertura Stavebniho Veletrhu), wiodącym tematem było: „Jak mądrze mieszkać?”.

Gości powitał i wygłosił słowo wstępne ing. Pavel Křeček, przewodniczący ČKAIT. Następnie wygłoszono dwa interesujące referaty. Pierwszy dotyczył „Urbanistycznej struktury mądrego miasta”. Autor dr Tomasz Hudeczek z Wydziału Budowlanego Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie podkreślał w nim rolę inżynierów budownictwa i ich znaczenie dla rozwoju miast oraz zapewnienia komfortu życia mieszkańcom miast. W drugim referacie prof. Josef Chybik z Wydziału Architektury z VUT w Brnie omówił na wielu przykładach problemy związane z oszczędnością energii przy projektowaniu i konstruowaniu mądrych, inteligentnych obiektów budowlanych. Dyskusję prowadził prof. Alois Materna, wiceprzewodniczący ČKAIT.

27 lutego na terenie targów, ČKAIT zorganizował także tzw. okrągły stół z bardzo ciekawą dyskusją panelową na temat gospodarki wodnej jako strategicznym surowcu.

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na obu spotkaniach reprezentował Zygmunt Rawicki, wiceprezes KR PIIB.

Zygmunt Rawicki