W dniach 12-15 lutego 2019 r. odbędą się Międzynarodowe Targi  Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu, nad którymi honorowy patronat sprawuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa. 13 lutego odbędzie się Dzień Inżyniera Budownictwa organizowany przez Wielkopolską OIIB i Międzynarodowe Targi Poznańskie pod patronatem PIIB. Święto branży budowlanej zainauguruje już 11 lutego 2019 r. III edycja Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future”.

Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury BUDMA, które w tym roku zaplanowano w dn. 12-15 lutego, jak co roku, towarzyszyć będzie wiele  merytorycznych spotkań z autorytetami branży budowlanej i architektonicznej, jak również konferencji dotyczących aktualnych trendów i wyzwań stojących przed tymi sektorami przemysłu. Podobnie, jak w latach poprzednich, zorganizowany zostanie Dzień Inżyniera Budownictwa przygotowany przez Wielkopolską OIIB i Międzynarodowe Targi Poznańskie pod patronatem PIIB. Organizatorzy przygotowali ciekawy program oraz  atrakcyjne prelekcje. Podsumowania  Roku Inżyniera Budownictwa w Polsce zorganizowanego pod auspicjami ECCE dokona mgr inż. Włodzimierz Szymczak, natomiast dr hab. Joanna Smarż zreferuje temat  samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, jego powołanie, rolę i zadania. Tematem kadr i możliwościami zatrudnienia w sektorze budownictwa zajmie się  prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, a o projektowaniu w budownictwie w systemie BIM będzie mówił  mgr inż. Jacek Janota- Bzowski. Nie zabraknie  tematów poświęconych odnawialnym źródłom energii i ich rozwojowi w Polsce (dr inż. Radosław Szczerbowski). Zagadnieniem fotowoltaiki zajmie się  mgr inż. Piotr Napierała.

Więcej informacji o Dniu Inżyniera Budownictwa na stronie internetowej Wielkopolskiej OIIB: www.woiib.org.pl

Ważnym wydarzeniem tegorocznych targów Budma, w którym będą brali udział przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa będzie III edycja Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future” (11-12 lutego 2019 r.). Rozpocznie się ona 11 lutego, dzień przed oficjalnym otwarciem targów. Ciekawy program spotkania i panele dyskusyjne z udziałem ekspertów będą dobrą  okazją do różnych dyskusji. Panele dotyczyć będą tematów związanych z inwestycjami, stanem oraz perspektywami rozwoju społeczno-gospodarczego na rynku budowlanym w Polsce w najbliższych latach. Prelegentami, jak również uczestnikami forum, będą przedstawiciele nie tylko  ministerstw, ale i  najważniejszych w kraju izb i stowarzyszeń branżowych. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentować będą: prof. Zbigniew Kledyński – Prezes PIIB, prof. Zygmunt Meyer - Wiceprezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierskich, zastępca Przewodniczącego Zachodniopomorskiej OIIB i Jerzy Stroński,  Przewodniczący Wielkopolskiej OIIB. W panelach dyskusyjnych udział wezmą także m.in. Artur Soboń - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach - Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Jan Mikołuszko - Prezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, Zbigniew Janowski - Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”.

 Wśród tematów poruszanych podczas  spotkania nie zabraknie:  przyszłości branży budowlanej, rozwoju polskich firm budowlanych, nowych wyzwań dla budownictwa energooszczędnego oraz cyfryzacji w budownictwie.

Tematami paneli dyskusyjnych podczas forum będą:

  • Plany i strategie rozwoju budownictwa w Polsce.
  • Programy promieszkaniowe w Polsce.
  • Eksport i współpraca międzynarodowa.
  • Wpływ sektora budowlanego na gospodarkę.
  • Efektywne zarządzanie energią w budownictwie.

 Więcej informacji o III Forum Gospodarczym Budownictwa „Build4Future” na stronie: www.build4future.pl

Program forum B4F

Program Dnia Inżyniera 2019