III Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa  „Szanse dla budownictwa”

zorganizowane w 2018 r. w ramach Europejskiego Roku Inżynierów  Budownictwa

 

 

W dniu 16 maja 2018 r. w budynku Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyło się III Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa „Szanse dla budownictwa”.

Organizatorem głównym forum była Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, współorganizatorami:  Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy. Forum przewodniczył  Adam Podhorecki – z-ca przewodniczącego Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, współprzewodniczącymi byli: Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Jan Kempa – dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy. Głównym celem forum była potrzeba dyskusji o problemach szeroko pojętego budownictwa. Otwarcia III Kujawsko-Pomorskiego Forum Budownictwa dokonał prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – z-ca przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, prorektor do współpracy z otoczeniem w UTP w Bydgoszczy. W III Kujawsko-Pomorskim Forum Budownictwa uczestniczyło około 200 osób, w tym liczni członkowie KUP OIIB.  

Wystąpienia i poruszane zagadnienia  III  Forum Budownictwa:

Sesja I

  • Polityka klimatyczna a inwestycje budowlane w Polsce

Marcin Korolec - były minister środowiska, obecnie prezes  Fundacji Promocji Pojazdów  Elektrycznych.  Na posiedzeniu Rady Europejskiej w 2018 roku, w której uczestniczył Premier RP Mateusz Morawiecki, podjęto decyzję, aby polityka klimatyczna w UE, a więc i w Polsce realizowana  była zgodnie z Umową Paryską, tzn. aby temperatura na ziemi nie wzrosła więcej niż o 20 C.  Budować jednak należy tak, aby temperatura nie wzrosła więcej  niż  1,50 C.  Pod tym kątem Komisja Europejska przejrzy różne dziedziny życia, również budownictwo. Tak więc wszystkie państwa UE w perspektywie 5 lat muszą się przygotować do realizacji inwestycji w zupełnie inny sposób. Ekobudownictwo i elektromobilność są szansą na poprawę zanieczyszczonego powietrza w miastach. To dwie dziedziny techniki potrzebne do wyeliminowania najważniejszych źródeł zanieczyszczeń powietrza w terenie zurbanizowanym, tj. spalin będących pochodną rozwoju komunikacji samochodowej i emisji zanieczyszczeń związanych z produkcją energii na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej.

  • Aktualna problematyka prawna wobec praktyki realizacji inwestycji budowlanych

Norbert Książek  -  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju nadal będzie prowadziło prace nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym. Dotyczyć  one będą  głównie uproszczenia prawa budowlanego, skrócenia czasu uzyskiwania pozwolenia na  budowę, zwiększenia odpowiedzialności projektantów i kierowników budowy.

 

Sesja  II:

  • Możliwości rozwoju polskiego budownictwa, polityka energooszczędności

Małgorzata Walczak-Gomuła  - prezes Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Budowlanego.

Przedstawiła kilka projektów dotyczących kierunku rozwoju budownictwa oraz dane statystyczne z monitoringu rynku budowlanego i prognozy rynkowe dotyczące budownictwa, ilustrowane wieloma tabelami i wykresami.

  • Planowany rozwój inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko – pomorskiego

 Mariusz Leszczyński - dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego

 i Regionalnego z siedzibą we Włocławku.

 

  • Problematyka budowy dróg publicznych na przykładzie realizowanej drogi S5 w województwie kujawsko - pomorskim

Krzysztof Pankowski - kierownik Oddziału Odszkodowań w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

 

Podsumowania III Kujawsko-Pomorskiego Forum Budownictwa dokonał prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki. Reasumując forum stwierdził, że: „problemy techniczne nie są najtrudniejsze. Istnieją równolegle przy realizacji inwestycji problemy natury: społecznej, środowiskowej, logistycznej. W opozycji do siebie są:  specustawy i ład przestrzenny ”.