16-17 listopada br. w Spale odbyła się narada szkoleniowa członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej oraz przewodniczących okręgowych sądów dyscyplinarnych i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej – koordynatorów.

Na szkolenie przybyła Barbara Malec, przewodnicząca Rady Łódzkiej Izy Inżynierów Budownictwa.

Naradę szkoleniową rozpoczęli Agnieszka Jońca,  Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator i Marian Zdunek, przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

Wykłady merytoryczne prowadzili: mec. Jolanta Szewczyk i mec. Krzysztof Zając na dwóch odrębnych salach z podziałem na rzeczników i sędziów. Warsztaty dotyczyły przypomnienia zagadnień formalnych i procedur obowiązujących w pracy rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych. W dalszej części szkolenia wykładowcy na konkretnych przykładach przedstawiali problemy, z jakimi spotykają się rzecznicy i sądy.

Szkolenie zakończyło się wspólnym podsumowaniem  omawianych problemów  oraz zreferowaniem przez mec. Krzysztofa Zająca procedur dotyczących tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych  w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa  oraz okręgowych izbach inżynierów budownictwa.

Podczas narady odbyły się również posiedzenia KSD z udziałem przewodniczących OSD oraz KROZ z udziałem okręgowych rzeczników – koordynatorów.

W szkoleniu brali udział także prawnicy z biur obsługujących sądy  dyscyplinarne i rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

W naradzie szkoleniowej uczestniczyło 71 osób.